4.04.2024

Windows API'lerinde ~256 karakterlik tam yol adı sınırlaması

Kullanıcıların dosyalarına neden uzun uzun isimler vermeyi tercih etmeleri üzerine yazılan tezleri araştırmadan önce böyle bir yol izlemiş kişilerin dosyalarını kopyalarken karşılaşılan hataların çözümüne kafa yordum. Microsoft'un niye böyle bir kısıtlamaya ihtiyacı var diye düşündüm. Sonra öğrendim ki Windows 10 1607 sürüm ve üstünde bu kısıtlamayı kaldırmayı seçebiliyormuşuz [1]. Bilmeden bu kısıtlamaya takıldığım için üzüldüm.

İkinin sekizinci kuvveti olması sebebiyle 256 olarak hafızalarda yer etmesine rağmen aslında 260 karakterlik bir sınır söz konusu. Çünkü sürücü adı, iki nokta üst üste, bir ters bölü ve en sondaki NUL karakterini de sayarsak aslında 256 karakterlik klasör  ve dosya isimlerinin toplamına 4 daha ilave ederek 260'a ulaşıyoruz.

Yerel bilgisayarda çalışırken mutlu mesut +260 karakterlik isimler ile klasör oluşturup dosya kaydedebilen, bunları tekrar açabilen kullanıcı, aslında bu dosyaları kopyalayamıyor, yeniden adlandıramıyor hatta silemiyor (ortalama bir kullanıcının robocopy kullanmadığını varsayarak [3]). Ta ki bir gün bu verilerin başka bir diske veya başka bir bilgisayara kopyalanması gerekene kadar. Bunu da yaparken ya eksik kopyalanıyor, ya da bir bilenden yardım isteniyor. Kopyalama sırasında Windows kullanıcıya çok yardımcı olmadığı için o anda ekranda görüntülenen mesajda tam olarak hangi dosya veya klasörün 260 sınırından daha fazla isme sahip olduğunu göremiyor. Bu durumda görüntülenen hata mesajında "Atla" tuşuna basıp işlem bittikten sonra aslında işlemin bitmediğini, eksik kalan dosyaları aramak zorunda olduğumuz ikinci aşamaya geçtiğimizi farkediyoruz. Böyle bir durumda hangi dosyaların kopyalanmadığını bulabilmek için Powershell ile aşağıdaki gibi bir komut ile dosyalar tespit edilerek bir dosyaya yazılabilir [2].

dir -recurse | where {$_.Fullname.Length -gt 260} | select FullName | out-file uzun-dosya-isimleri.txt

Ya da doğrudan cmd.exe ile

dir /s /b | sort /r /+261 /o longpaths.txt

Öngörülü insanların kullanacağı yöntem ise [1]'de belirtildiği gibi:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"LongPathsEnabled"=dword:00000001

---

[1] https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/fileio/maximum-file-path-limitation?tabs=registry

[2] https://www.mindgems.com/article/find-long-paths-long-file-names/

[3] https://it.cornell.edu/shared-file/windows-file-name-or-destination-path-you-specified-not-valid-or-too-long

Hiç yorum yok: