17.04.2024

PSReadline ve komut geçmişinde aramalar yapmak

Linux'ta (bash veya zsh) Ctrl+R aracılığıyla geçmişte arama yapmak mümkün. Powershell'de de benzer bir işlev var. Ctrl+R'ye bastığımda yazdığım anahtar kelime ile geçmişte geriye doğru bir arama yapabiliyorum. İlk çıkan sonuçtan sonra aramayı devam ettirerek bir öncekine ulaşmak için Ctrl+R'ye basmaya devam edebiliyorum. Ctrl+S ise aramanın yönünü değiştirerek ileriye doğru aramaya geçiyor. Arama geçmiş komutların içinde geçen herhangi bir parçaya göre yapılıyor.

Benzer bir işlev de F8 ile mümkün. Bu ise aramayı sadece yazdığım anahtar kelime ile başlayanlar ile kısıtlıyor. F8'e basmaya devam ederek geçmişte bir adım geriye gidebiliyor veya Shift+F8 ile arama yönünü çevirerek ileriye doğru gidebiliyorum.

Bu işlevleri bana sunan PSReadLine'ın kısayol tuşlarının listesini aşağıdaki komutla almak mümkün [1]:

Get-PSReadlineKeyHandler | ? {$_.function -like '*hist*'}

PSReadLine'ın bütün klavye kısayolları atamalarını görmek için

Get-PSReadLineKeyHandler

ve henüz atanmamış işlevleri görmek için ise

Get-PSReadLineKeyHandler -Unbound

kullanabiliriz. Yeni bir işlev ataması yapmak da mümkün. Örneğin henüz bir klavye ataması yapmadığım CaptureScreen işlevini Ctrl+Alt+p klavye kısayoluna atamak için

Set-PSReadLineKeyHandler -Chord 'Ctrl+Alt+p' -Function CaptureScreen

 yapabiliriz. Herhangi bir klavye kısayolunun bir atamada kullanılıp kullanılmadığını sorgulamak için Shift+Alt+* (İngilizce kaynaklarda Alt+? denmiş ama Türkçe klavyelerde bu sıfır (0)'ın yanındaki asteriks (*)'e Shift ve Alt ile basmak demek) bastıktan sonra istenen klavye kısayoluna basmak yeterli. Klavyelerin sağ bölümünde bulunan keypad'deki tuşlar gibi sıradışı tuşların isimlerini öğrenmek için ise aşağıdaki komutu yazdıktan sonra istenen tuşa basmak yeterli:

[System.Console]::ReadKey()

 ---

[1] https://serverfault.com/questions/891265/how-to-search-powershell-command-history-from-previous-sessions

[2] https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/learn/shell/using-keyhandlers?view=powershell-7.4

Hiç yorum yok: