3.04.2024

Powershell'de USB cihazları listeleme

Linux'taki lsusb komutuna benzer bir şey arıyorum, uzak makinelere Enter-PSSession ile bağlandığımda kullanabileceğim. Şu adresteki çözüm hoşuma gitti:

Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { $_.InstanceId -match '^USB' }

 ---

https://learn.microsoft.com/tr-tr/powershell/module/pnpdevice/get-pnpdevice?view=windowsserver2022-ps&wt.mc_id=ps-gethelp

Hiç yorum yok: