23.05.2018

Fedora 28'e yükseltme sorunu

Fedora 28'e yükseltme sırasında aşağıdaki gibi bir hata aldım:

Error:
 Problem: nss-pem-1.0.3-6.fc27.i686 has inferior architecture
 - nss-pem-1.0.3-6.fc27.x86_64 does not belong to disupgrade repository
 - problem with installed package nss-pem-1.0.3-6.fc27_i686

Sorunun bir dnf hatasından kaynaklandığı, çözüm olarak nss-pem'i elle kurulması önerilmiş [1]:

sudo dnf install nss-pem-1.0.3-9.fc28

ya da daha açık bir şekilde sürüm 28 için [2]:

sudo dnf install nss-pem-1.0.3-9.fc28 --releasever=28

İşe yaradı.


---
[1] https://ask.fedoraproject.org/en/question/119529/upgrade-issue-does-not-belong-to-a-distupgrade-repository/
[2] https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2018-7f8b60cd0e

15.05.2018

Windows komut satırı gelişmiş kullanımı

Linux ve MacOS gibi Windows'un da yazarak komut verilen bir arayüzü var. Bu arayüzü yıllardır neredeyse aynı. Windows 10 ile birlikte bazı ufak değişiklikler oldu (Alt+Enter ile tam ekran olma, şeffaflık kazanma gibi) ama temelde değişen ciddi birşeyler yok. Sık kullananlar için bazı ileri seviye yöntemler faydalı olabilir, tekrarlanan yazmaları azaltmak için.


Şu sayfada bazı ileri seviye teknikler anlatılmış. Benim ilgilendiğim ise iki bölümden oluşan bir komutun birinci ve ikinci kısımlarını tekrar yazmadan kullanabilmek.

Örneğin şöyle bir komut kullandığımızı varsayalım:
ping hedefpc1
Burada komut boşlukla ayrılan iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm ping komutu, ikinci bölüm ise bilgisayar adı.

Eğer arka arkaya birkaç cihazı ping'lemek istiyorsak bu komuttaki ilk bölüm aynı kalacak, ikinci bölüm değişecek demektir. Her seferinde ise ping'i yazmaktan kurtulabiliriz. Bunun için önce F2'ye sonra da boşluk tuşuna basmak olacaktır. Bu tuş kombinasyonu bize bir önceki komutun ilk boşluk karakterine kadarki kısmını verecektir. Sonrasında bilgisayar ismini yazarak devam edebiliriz.

Veya tam tersi bir durum olsun. Varsayalım ki önce hedefin ICMP'ye cevap verip vermediğini kontrol ettik, eğer cevap veriyorsa başka bir işlem yapmak istiyoruz. Bu durumda bilgisayar adını yazmadan sadece ping komutunu başka bir komut ile değiştirmek istiyoruz. Bu durumda yapılacak olan önce F8 tuşu ile bir önceki komudu ekrana getirmek (takipçi otomatik olarak satır başına konumlandırılır) ve daha sonra F4'e ve boşluk tuşuna basmak. Bu şekilde boşluk karakterine kadar olan kısım (yani ping) silinir, sadece bilgisayar adı kalır.

Evet, bunun yerine linux terminalindeki gibi sadece Ctrl+w kısa yolunun olmasını isterdim, ama elimizdeki bu.

Bir de son olarak komut satırında kullanılan fontu değiştirmek var. Bu da aynı komut satırını yıllardır görüp sıkılanlar için. Komut satırı fontlarını değiştirmek için sistem menüsünden özelliklere gelerek Font sekmesine geçebiliriz. Ama buraya sistemde yüklü olan bütün fontlar gelmeyecektir. Buraya gelmesini istediğimiz fontlar için Windows kayıt defterine bazı girişler yapmak gerek.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Console\TrueTypeFont

anahtarı altına adı ilk fonta ait kayıt defteri değeri adı "00"dan (çift sıfır) başlayarak, ikincisi "000" (üç sıfır) diye her seferinde 1 fazla sıfır "0" koyarak girişler yapmak, bunların da değerlerini font ismi olarak ayarlamak gerek. Örneğin ben Google'ın Noto Mono fontlarını kullanmak istedim. Bu font, girdiğim ilk ek font olduğu için "00" ismini kullandım. İkincisini girmek isteseydim "000" kullanacaktım. Bu girişin değeri olarak da "Noto Mono" (tabi öncesinde ilgili fontları download etmek lazım) yazdım, aşağıdaki gibi:


Nihayetinde font sekmesinde artık seçimim gözüküyor. Buraya sadece sabit genişlikli fontların (monospace) eklenmesini tercih etmek isteyebilirsiniz.


Bu yöntemin bir dezavantajı, F7 geçmiş menüsünde olduğu gibi karakter tabanlı pencere kenarlıkları istenilen şekilde görüntülenemiyor.