15.04.2024

Windows'da betikleri bekletmek

Powershell'in Start-Sleep cmdlet'i betiklerde gerekli süre boyunca beklemek için ideal.

Start-Sleep -Seconds 5

Peki bunu komut satırındaki bat dosyalarında nasıl yaparız? Eskiden sleep gibi bir komut vardı, Windows'da, ama artık yok.

İlk yöntem belki de bat dosyasının içinden powershell komutu çalıştırmak olabilir.

powershell "start-sleep -seconds 5"

Bazı yaratıcı beyinler 5 kere ping atmanın ve çıkışı nul'a göndermenin işe yarayacağını söylemiş:

ping 1.1.1.1 -c 5 > nul

Güzel. Daha güzeli timeout:

timeout 5

Bir tuşa basana kadar beklemesi için pause olabilir:

pause
Press any key to continue...

Bunun eşdeğeri powershell'de Read-Host olabilir

Read-Host "Bir tuşa basın..."

Ayrıca [1] ve [2]'de choice ve waitfor komutlarından da bahsedilmiş:

waitfor /t 5 pause
choice /c AB /N /T 5 /D A /M "5 sn bekliyorum"

---

[1] https://www.wikihow.com/Delay-a-Batch-File

[2] https://stackoverflow.com/questions/1672338/how-to-sleep-for-five-seconds-in-a-batch-file-cmd

Hiç yorum yok: