27.10.2010

Hoekey: Mevcut kısayol tuşları yetmediği zaman

Hoekey süper bir program. Neredeyse herşey için klavyeden bir kısayol ataması yapabileceğiniz bir şey. Kullanımı da çok basit ve ücretsiz!

Yapılması gereken http://www.bcheck.net/apps/hoe.htm adresine giderek yeni sürümünü indirmek. Sonra bunun bilgisayarın her açılısında başlamasını sağlamak. Başlat\Programlar\Başlangıç'a bir kısayolunu ekleyerek bunu yapabiliriz. Hoekey.exe'yi çalıştırdıktan sonra program çalıştığına dair bir ipucu vermiyor. Yalnız Win+Q tuşu ile küçük penceresini açabilirsiniz.


Program yapılandırma ayarlarını hoekey.ini dosyasında saklıyor. Bu dosyaya yeni satırlar ekleyerek yeni kısayollar oluşturabilirsiniz. Yeni bir kısayol oluşturmak için şu kurala uygun satırlar eklemeliyiz:

Tuş=Komut|Parametre1|Parametre2|Parametre3|Parametre4|Parametre5 ; açıklama

Tuş, şu yardımcı tuşlarla birlikte herhangi bir tuşun kombinasyonu olabilir:

~ : Klavyenizdeki Windows tuşu (üzerinde Windows sembolü olan tuş(lar))
_ : Shift tuşu
^ : Control tuşu
@ : Alt tuşu

Komut olarak da programın klasöründeki hoekey.htm dosyası veya şu adresteki sayfadan bakarak Run, Msg vs. anahtar kelimeleri kullanabilirsiniz.

Programın işleyişini anlatmak için örnekler yazalım.
~Q=config
satırı, başlangıçta hiçbir görünür penceresi olmayan HoeKey'in yapılandırma penceresini Win+Q kombinasyonuyla açmak için. config anahtar kelimesi özel bir komut. Sadece bu işi yapıyor. Örneğin Hesap Makinesini Win+C kombinasyonu ile açmak için
~C=Run|calc.exe
yazmak gerek. Run genel bir komut. Herhangi bir exe dosyasını çalıştırabilir. calc.exe, Run komutuna geçilmiş bir parametre. Parametre sayısı, exe duruma göre bir veya daha fazla olabilir.

Örneğin Windows Media Player kullanıyorsanız ve çalan şarkıyı Alt+Home tuş kombinasyonu ile duraklatmak istiyorsanız
@36=Msg|WMPlayerApp|793|0|917504
yazmalısınız. 36 Home tuşunun sanal tuş kodu (Virtual Key Code, bkz şu). Dolayısıyla tuş kombinasyonu Alt+Home oluyor. Eşittir işaretinden sonraki kısmını ise programın klasöründeki ConfigExamples.ini dosyasından aldım. Msg, bir programa Windows mesajı (bu "mesaj" programlamada kullanılan bir terim) göndermek için. WMPlayerApp ise Window Media Player'in Window Class'ı. ondan sonraki kısım ise program klasöründeki Hoekey.htm dosyasında belirtilen kodlar.

Örnek olarak kullanılabilecek birkaç kısayol:

~Q=Config
_~R=Reload
~F12=MsgBox|running!
_~A=AlwaysOnTop
~@T=Transparency

~N=Run|C:\notepad2.exe
~C=Run|calc.exe

~I=Run|http://www.google.com.tr
~S=Run|cmd.exe|||%c      ; Command shell in current directory3

^@36=Msg|WMPlayerApp|793|0|917504    ; WMP - Play/Pause
;    =Msg|QWidget|793|0|917504        ; VLC - Play/Pause
^@33=Msg|WMPlayerApp|793|0|786432    ; WMP - prev
;    =Msg|QWidget|793|0|786432        ; VLC - prev
^@34=Msg|WMPlayerApp|793|0|720896    ; WMP - next
;    =Msg|QWidget|793|0|720896        ; VLC - next
^@up=Msg|Progman|793|0|655360       ; win+up: vol up
^@down=Msg|Progman|793|0|589824     ; win+down: vol down
~ü=Msg|Progman|793|0|524288        ; Mute system sound

Start=TrayIcon|1|Hoekey is the thing!

_~@F1=Hide      ; hide the current window
_~@F2=Unhide    ; unhide the last hidden window
_~@F3=Apps      ; Shows the list of hidden applications

Sonuç olarak neredeyse herşey için bir kısayol tuşu tanımlamak mümkün.

19.10.2010

Kopyala ama üzerine yazma!

İki harici diskim var. Birinci diskte film arşivim var. Büyük boyutlu dosyalardan oluşun yüzlerce gigabyte büyüklüğünde bir klasör. Bu klasörün kopyasını ikinci diske almak istiyorum. Grafik arayüzle kopyala/yapıştır yaparken bir sebepten işlem yarım kalıyor. Yarım kalma teknik bir sorun sebebiyle olmuyor. İkinci diskte var olan dosyaların hepsi sağlam. Ama birinci diskte olup da ikinci diske kopyalanamamış birçok klasör ve dosya var. İşleme grafik arayüzü kullanarak tekrar baştan başlamak istemiyorum çünkü bu şekilde başarılı bir şekilde kopyalanmış dosyaların üzerine yazarak zaman kaybetmek istemiyorum. Bunu Windows'ta nasıl yaparız?

Komut satırından, xcopy komutunu kullanarak. Eğer isterseniz
xcopy /?
ile komut hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

İlk bakışta komut satırı anahtarlara bakınca sanki istediğimiz şey yokmuş gibi görünüyor. Örneğin /Y anahtarı sormadan var olan dosyaların üzerine sormadan yazmak için. /-Y anahtarı ise hedefta var olan bir dosyanın üzerine kopyalarken her seferinde sor demek. Ama /N tahmin edilenden uzak olarak kopyalanan dosyaların kısa isim formatında kopyalanması için. /-N gibi bir anahtar da yok.

Amacımıza uygun şekilde bir kaynak klasörü hedef klasöre kopyalayıp, hedefte var olan dosyaların üzerine yazmamak için komutumuz şu şekilde olur:
xcopy X:\arsiv Y:\arsiv /E /D
Burada X: sürücüsü eski diskimi (kaynak), Y: sürücüsü de yeni diskimi (hedef) gösteriyor. /E anahtarı boş olanlar dahil tüm alt klasörleri kopyalamayı, /D ise hedefte var olan bir dosyayla karşılaştığında sadece kaynak dosyanın tarihi hedef dosyanın tarihinden yeniyse üzerine yazmayı istediğimizi söylüyor.

Komut satırından kopyalamanın dezavantajı ise bir ilerleme çubuğu vs. olmadığından kopyalama işleminin ne kadar süreceğini bilememek.