13.11.2011

Disk denetiminin (CHKDSK) kaydı neredeydi?

Her disk taraması sonrasında log nerede tutuluyordu diye soruyorum kendi kendime. Windows XP'de yanlış hatırlamıyorsam Windows Olay Görüntüleyicisi (Event Viewer) kısmında Uygulama (Application) olay kaydında, winlogon kaynaklı olaylar olarak görünüyordu [1].

Vista ve Windows 7'de ise durum biraz farklı. İstersek sol taraftaki ağaç yapısında Uygulama'ya sağ tıklayarak "Bul..." komutu ile tüm uygulama kayıtları altında "CHKDSK" anahtar kelimesini taratabiliriz. Bunun sonucunda disk denetleme işleminin kayıtlarını iki farklı kaynak altında buluruz.

1. chkdsk
Eğer disk taramasını Windows başladıktan sonra yapıp bitirirsek (söz konusu disk bölümü önyükleme bölümü [boot partition] değilse) Uygulama Olay Görüntüleyicisinde "chkdsk" kaynaklı, olay kimliği (event ID) 26214 olan olaylar görürüz [2,3].

2. wininit
Eğer tarama işlemi Windows yüklenmeden önce başlayıp biterse (bilgisayar düzgün kapatılmamışsa, veya disk taraması zamanlanmışsa) disk tarama işlemine ait olay kaydı yine Uygulama Olay Görüntüleyicisinde "wininit" kaynaklı, olay kimliği 1001 olaylar olarak görüntülenir [2,3].

Referanslar
[1] http://www.computing.net/answers/windows-xp/xp-chkdsk-where-are-the-results/132863.html
[2] http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_vista-performance/find-check-disk-in-event-viewer/e63b6a4c-9ba5-439d-bca2-9f824c306885
[3] http://www.sevenforums.com/tutorials/96938-check-disk-chkdsk-read-event-viewer-log.html

2.11.2011

Virtualbox'ta bir sanal makinenin çözünürlüğünü ev sahibi işletim sisteminden değiştirmek

Virtualbox'ta sanal makinenin çözünürlüğünü evsahibi makineden ayarlamak için Virtualbox'ın kurulum klasöründe yer alan VboxManage.exe'yi kullanabiliriz. Örneğin adı Ubuntu-11.10 olan sanal makinenin çözünürlüğünü 1280x800 piksele, renk derinliğini 32 bite ayarlamak için
vboxmanage controlvm "Ubuntu-11.10" setvideomodehint 1280 800 32
yazmak yeterli. Bu sadece virtualbox'ın penceresinin boyutunu değiştirir, sanal makinenin bunu algılayıp çözünürlüğünü pencereye göre ayarlayabilmesi için guest additions'ın yüklü olması gerekir.