10.10.2023

Mevcut powershell sürecinin PID'sini bulma

Windows Terminal ile birden fazla sekme mümkün. Her sekme aslında yeni bir powershell.exe süreci başlatıyor. Bu süreçlerin ID'sini bulmak için powershell değişkenlerinden $PID'yi kullanabiliriz.

PS> $PID

Bir script'in veya .psm1 dosyasının içinden mevcut sürecimizi görmek istersek

PS> [System.Diagnostics.Process]::GetCurrentProcess()

kullanabiliriz.

---

https://learn.microsoft.com/tr-tr/powershell/module/microsoft.powershell.core/about/about_automatic_variables?view=powershell-5.1

Hiç yorum yok: