3.08.2023

Windows'da dosya ve klasörlerin son değiştirme zamanlarını değiştirmek

NTFS dosya sistemi her dosya ve klasör için 3 farklı zaman bilgisi saklar; oluşturma, son değiştirme ve erişim.

PS> dir file1.txt | select Name, CreationTime, LastWriteTime, LastAccessTime

Name      CreationTime        LastWriteTime       LastAccessTime
----      ------------        -------------       --------------
file1.txt 2023-07-31 08:01:00 2023-08-01 14:05:00 2023-08-03 11:55:48

Bu tarihlerden herhangi birini değiştirmek için şöyle bir kullanım yeterli:

PS> (dir file1.txt).CreationTime=("1999-12-31 23:59:00")
PS> (dir file1.txt).LastWriteTime=("1999-12-31 23:59:00")
PS> (dir file1.txt).LastAccessTime=("1999-12-31 23:59:00")

Hatta bir klasördeki tüm dosyaların zamanlarını değitirmek için

$files =  Get-ChildItem -force | Where-Object {! $_.PSIsContainer}
foreach($object in $files)
{
     $object.CreationTime=("10 November 2016 12:00:00")
}

önerilmiş.

Hiç yorum yok: