31.07.2023

Linux'ta güncellemeleri otomatik denetlemeyi iptal etmek

Genellikle linux bilgisayarlarda ilk yaptığım, açılışta güncellemeleri kontrol etmek olur. Ama ben bunu yaparken zamanlanmış görevlerden biri de aynı işlemi yapıyor olur. Bu durumda önce devam eden görevin bitmesini beklemem gerekir. Ben kullandığım bilgisayarlarda otomatik güncelleme denetlemesini faydalı bulmadığım için devre dışı bırakmak istiyorum. Fedora GNOME için bu:

sudo systemctl disable dnf-makecache.timer
sudo systemctl disable dnf-makecache.service
sudo systemctl disable packagekit

komutlarıyla mümkün. Ubuntu GNOME için ise bunlara ek olarak

sudo systemctl disable apt-daily.timer
sudo systemctl disable apt-daily-upgrade.timer
sudo systemctl disable apt-daily.service
sudo systemctl disable apt-daily-upgrade.service

yapılması ve /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades dosyasının ilk satırındaki

APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";

satırının sonundaki 1'in 0 yapılarak şu hale getirilmesi gerekiyor:

APT::Periodic::Update-Package-Lists "0";

systemctl disable işlemine ek olarak systemctl stop işlemleri de mevcut oturum için gerekli olabilir. Seçimlik.

Fedora XFCE için ise dnfdragora'nın her açılışta sistem tepsisinde görünmesini ve bildirimler vermesini engellemek için /etc/xdg/autostart konumundaki ilgili dosyanın etkisiz hale getirilmesi (silinerek, başka yere taşınarak veya dosyanın düzenlenmesi aracılığıyla) gerekiyor.

Hiç yorum yok: