18.08.2023

Powershell yürütme işleci

Execute operator'ün Türkçesi. Şu sayfadan basit bir örnek:

PS> $mysb = {$b = 456 ; Echo $b }

PS> & $mysb

456

Benden bir örnek:

PS> $myip = {(iwr "http://whatismyip.akamai.com").Content}

PS> $myip

Yine ss64.com'dan bir örnek daha; Script Block'un içinde param koyarak bir fonksiyon gibi kullanabiliriz:

PS> $alert = { param ($message) "$message" } 

PS> & $alert -message "Merhaba"

Merhaba


Hiç yorum yok: