11.10.2022

Powershell ve yazıcılar

Bir bilgisayardaki yazıcıları listelemek için

PS> Get-Printer

kullanılabilir. Listelenen yazıcılardan birini paylaştırmak için ise

PS> Set-Printer -Name "HP Laserjet 1300" -Shared $True -ShareName "HPLJ1300"

gibi bir komut iş görür.

Paylaşılan bir yazıcıyı da (başka bir bilgisayara) eklemek için

$yazici = "\\sunucu\HPLJ1300"

Invoke-Command -ComputerName UZAKBILGISAYAR -ScriptBlock {
(New-Object -Com Wscript.Network).AddWindowsPrinterConnection($Using:$yazici)
}

yeterli.

Hiç yorum yok: