30.11.2023

Powershell'de etki alanı denetleyici sunucuları bulmak

Powershell betiklerine etki alanı denetleyici isimlerini elle yazmak yerine canlı olarak sorgulamak, betiklerin farklı etki alanlarında da sorunsuz çalışması için faydalı olabilir. ActiveDirectory modülü yüklüyse şu adımla bulunabilir:

PS> Get-ADDomainController -Filter *

ActiveDirectory modülü yüklü değilse

PS> $DCList = [System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Domain]::GetCurrentDomain()
PS> $DCList.DomainControllers.name

gibi bir yöntem olabilir.

Hiç yorum yok: