5.09.2022

Powershell ile dosyaların sahibini değiştirme

Grafik arayüz bir yöntem; ama biz Powershell ile yapmak istiyoruz.

Hedefimiz $hedef değişkeninde olsun. Dosyamızın yeni sahibi de BILGISAYAR\kullanıcı hesabı olsun.

Önce bir acl değişkeni oluşturalım:

PS> $acl = Get-Acl -Path $hedef

Daha sonra da bir hesap nesnesi oluşturalım.

PS>  $hesap = New-Object-TypeName System.Security.Principal.NTAccount -ArgumentList "BILGISAYAR\kullanici"

Daha sonra $acl nesnesinin içinde yer alan Owner'ı değiştirelim.

PS> $acl.SetOwner($hesap)

Daha sonra da bunu Set-Acl ile dosya sistemine yansıtalım.

PS> Set-Acl -Path $hedef -AclObject $acl

Güzel.

---

[1] https://stackoverflow.com/questions/22988384/powershell-change-owner-of-files-and-folders

[2] https://learn-powershell.net/2014/06/24/changing-ownership-of-file-or-folder-using-powershell/

Hiç yorum yok: