16.03.2021

Get-WinEvent ve Logon Type

Uzak masaüstü bağlantılarını eventlog'dan süzmek için garip filtereler kullandım durdum. Ta ki şunu bulana kadar:

Get-WinEvent -FilterHashTable @{LogName="Security";Id=4624} | Where-Object {$_.properties[8].value -eq 10}

Buradaki properties olarak geçen 27 öğelik EventProperty nesnesi, her olay için ayrıntılar sekmesinde çıkan parametrize edilmiş olay özellikleri. Bunu aslında log parser zamanlarından biliyordum, ama nedense bu alanların powershell'den de erişebileceğini hiç düşünmemiştim.

Her durumda Logon Type=10 kaydı düşülmüyor. Sunucunun ekranı kilitlenmişse sadece Logon Type=7 (muhtemelen bir Logon Type=3 sonrasında) kaydı olabiliyor.

1 yorum:

quiteriepaderewski dedi ki...

The Grand Victoria Casino | Mapyro
The Grand Victoria Casino Hotel in Sydney offers 포천 출장안마 a complete casino experience with live events, the best 전라북도 출장마사지 live gaming & luxury resort in Australia, 수원 출장마사지 just 부천 출장안마 minutes 김천 출장샵 from The