16.09.2019

Linux komut satırından kullanıcı yönetimi

Yeni kullanıcı oluşturmak için:
# useradd  <username>
Bu şekilde /etc/passwd dosyasına aşağıdaki gibi bir satır eklenir:

username:x:user-id:group-id:userinfo:homedirectory:shell

Her ne kadar dosyanın adı passwd olsa da parolalar x ile gösterilir. useradd komutu varsayılan olarak etkinleştirilmemiş bir kullanıcı yaratır. Etkinleştirmek için kullanıcı parolası değiştirimelidir:
# passwd <username>
Daha fazla veri ile kullanıcı yaratmak için
# useradd -m # home klasörünü yarat
          -d /data/projects # home klasörünün konumunu
          -c "Tam Adı" # kullanıcının tam adı
          -e 2019-10-01 # hesap son kullanma tarihi, ya da -f 45 ile kaç gün kullanılabileceği
          -G webadmin,powerusers # kullanıcının üye olacağı grupları
          -g developers # birincil üye olacağı grup

          <username> kullanıcı adı
Yaratılan hesabın kullanıcı ve grup ID'lerini görmek için
# id
uid=1015(username) gid=1039(developers),...
Aynı amaçla kullanılabilecek, bu bilgileri anahtarlarla değil, sorulara verilecek yanıtlarla girebileceğimiz benzer bir komut daha var:
#  adduser <username>

Ya da birden fazla kullanıcıyı bir dosyadan bakarak yaratmak için
# newusers kullanicilar
kullanicilar dosyasının içinde şunun gibi satırlar olmalı:

ahmet:HcZ600a9:1008:1000:Ahmet Özhan:/home/ahmet:/bin/bash


Var olan bir kullanıcı hesabını silmek için
# userdel <username>
Bu komut ile kullanılabilecek bazı anahtarlar:

-r: home klasörünü de sil
-f: sahibinin <username> olmadığı da silmeye zorla
-Z: tüm SELinux bağlantılarını kaldır

Silme öncesinde kullanıcının sahibi olduğu dosyaları aramak için
# find /mnt/shared -user <username> -print
Hatta bulunan dosyaların sahibini değiştirmek için
# find /mnt/shared -user <username> -exec chown mehmet:mehmet {} \;
userdel komutuna alternatif de deluser var:
# deluser <username> -force # silmeye zorla
-remove-home # home klasörünü de sil
-remove-all-files # tüm dosyalarını sil
-backup-to /backup/2018 # silmeden önce yedeğini /backup/2018'e al
Bir grup yaratmak için
# groupadd muhendislik
Bu komut da /etc/groups dosyasına aşağıdaki gibi bir satır ekler

muhendislik:x:1009:

Bir kullanıcıyı bu grubun üyesi yapmak için
# usermod -aG muhendislik ahmet
ya da (kullanıcı ve grup isimlerinin yer değiştirdiğine dikkat!)
# gpasswd -a ahmet muhendislik
Grubu silmek için
# groupdel muhendislik
Kullanıcımızın üyesi olduğu tüm grupların listesini almak için
$ groups
Kullanıcıyı grup üyeliğinden çıkarmak için
# gpasswd -d ahmet muhendislik
Kullanıcıyı grubun yöneticisi yapmak için
# gpasswd -A ahmet muhendislik

Hiç yorum yok: