1.07.2010

Ubuntu Server kurulumunda Virtual Machine Host seçimi

Ubuntu Server'ın kurulumu sırasında sunucu görevlerinin seçildiği aşağıdaki ekranda


"Virtual Machine Host"un varlığının sebebini bir süredir merak ediyordum. Buradaki seçeneklerin bir çoğunun durumu açık: "DNS Server" bind9'u kurar, "LAMP" apache2+MySql+Php'yi kurar vs. Ama "Virtual Machine Host" ne kurar, bilemiyordum. Google aramalarına göre kimisi bu seçeneği işaretleyerek VMware Server kurulumu yapılmasını önermiş, kimisi bu seçeneğin KVM'yi kurmasından dolayı VMware Server kuracaksanız bunu işaretlemeyin demiş falan, filan... En iyisi "Virtual Machine Host" işaretli ve işaretsiz iki kurulum yapıp arasında bir karşılaştırma yapmak.

Virtualbox'a iki kurulum yaptım; birincisinde bu ekranda hiçbir seçeneği işaretlemedim. Sonra aşağıdaki komutla kurulan paketlerin listesini çıkarttım:

sudo dpkg -l > ubusrv1.txt

İkinci kurulumda ise bu ekranda sadece "Virtual Machine Host"u seçtim. Yine yukarıdaki aynı komutla kurulmuş paketlerin listesini çıkarttım:

sudo dpkg -l > ubusrv2.txt

Ardından bu iki dosyayı WinMerge'ü kullanarak karşılaştırdım. Buna göre "Virtual Machine Host" seçeneği işaretlenerek yapılan kurulumda fazladan şu paketler var:


bridge-utils Utilities for configuring the Linux Ethernet
consolekit framework for defining and tracking users, s
dbus simple interprocess messaging system
dnsmasq-base A small caching DNS proxy and DHCP/TFTP serv
hal Hardware Abstraction Layer
hal-info Hardware Abstraction Layer - fdi files
kvm dummy transitional pacakge from kvm to qemu-
libaio1 Linux kernel AIO access library - shared lib
libasound2 shared library for ALSA applications
libavahi-client3 Avahi client library
libavahi-common-data Avahi common data files
libavahi-common3 Avahi common library
libck-connector0 ConsoleKit libraries
libdevmapper-event1.02.1 The Linux Kernel Device Mapper userspace lib
libdirectfb-1.2-0 direct frame buffer graphics - shared librar
libeggdbus-1-0 D-Bus bindings for GObject
libflac8 Free Lossless Audio Codec - runtime C librar
libhal-storage1 Hardware Abstraction Layer - shared library
libhal1 Hardware Abstraction Layer - shared library
libice6 X11 Inter-Client Exchange library
libogg0 Ogg bitstream library
libpam-ck-connector ConsoleKit PAM module
libpciaccess0 Generic PCI access library for X
libpolkit-gobject-1-0 PolicyKit Authorization API
libpulse0 PulseAudio client libraries
libsdl1.2debian Simple DirectMedia Layer
libsdl1.2debian-alsa Simple DirectMedia Layer (with X11 and ALSA
libsm6 X11 Session Management library
libsndfile1 Library for reading/writing audio files
libsysfs2 interface library to sysfs
libts-0.0-0 touch screen library
libvirt-bin the programs for the libvirt library
libvirt0 library for interfacing with different virtu
libvorbis0a The Vorbis General Audio Compression Codec (
libvorbisenc2 The Vorbis General Audio Compression Codec (
libwrap0 Wietse Venema's TCP wrappers library
libx86-1 x86 real-mode library
libxen3 library interface for Xen, a Virtual Machine
libxi6 X11 Input extension library
libxtst6 X11 Testing -- Resource extension library
lvm2 The Linux Logical Volume Manager
openssh-server secure shell (SSH) server, for secure access
pm-utils utilities and scripts for power management
qemu-common qemu common functionality (bios, documentati
qemu-kvm Full virtualization on i386 and amd64 hardwa
radeontool utility to control ATI Radeon backlight func
seabios legacy BIOS implementation which can be used
smartdimmer Change LCD brightness on Geforce cards
tcpd Wietse Venema's TCP wrapper utilities
tsconf touch screen library common files
ubuntu-virt-server Common packages necessary for hosting virtua
vbetool run real-mode video BIOS code to alter hardw
vgabios VGA BIOS software for the Bochs and Qemu emu
watershed reduce superfluous executions of idempotent
x11-common X Window System (X.Org) infrastructure

Görüleceği gibi bu seçenekle kvm, qemu-kvm ve qemu-common gibi paketler geliyor. qemu da bir sanallaştırma yazılımı ama VMware ile bir ilgisi yok.

Buradan şu sonuç çıkıyor: "Virtual Machine Host" seçeneği ile yapılan kurulum hiçbir şekilde VMware Server bileşeni kurmadığı gibi, VMware Server kurulumu için de pek uygun bir seçenek değil. Amaç Ubuntu üzerinde VMware Server çalıştırmaksa "Virtual Machine Host" seçeneğini hiç işaretlememek daha iyi bir fikir.

Hiç yorum yok: