5.01.2024

Windows Server sanal makinesindeki C: bölümünü büyütmek

Eskiden böyle olmuyordu. Aşağıdaki resimde 524 MB'lık diskin en sonunda yer alan Recovery Partition diskin başında yer alıyordu. Ama şu 1 yaşındaki Standart Windows Server 2022 kurulumunda diskim şöyle bölümlenmiş:

Bu bir sanal makine. Ekran görüntüleri gerçek sunucumun değil; işlemi yapmadan aynı ortamı oluşturarak işlemleri denediğim bir sanal makineden. C: sürücüme ayrılan alan bir süre sonra kurulumlar, log dosyaları, güncellemeler vs sebeplerle artık yetmemeye başladı. Sanal diskimi büyüttüm. Sonuçta aşağıdaki gibi bir disk yapım oluştu.

Burada görüldüğü gibi C: sürücümü büyütmem için sonrasında genel Recovery Partition'ımı taşımam gerek. Ama standart Windows araçlarının içinde taşıma diye bir işlev yok. Önerilen bu disk bölümünü silerek C:'yi genişletmek ve sonrasında tekrar yeni bir recovery partition oluşturmak.

Ama herşeyden önce reagentc komut satırı aracını kullanarak mevcut recovery partition'ın durumunu sorguladım.

reagent /info

İlk yapmak gereken recovery partition'ı silmek. Ancak bunu Disk Yönetimi (Disk Management) arayüzünden yapmak mümkün değil. Komut satırı araçlarından diskpart'a girip ilgili partition'ı seçtikten sonra delete partition derken override (force) parametresini kullandım:

delete partition override

Daha sonra C: sürücüsünü genişlettim (diskpart ile veya Disk Yönetimi arayüzünden de olabilir). Ama C: sürücüsünü genişlettikten sonra diskin sonunda hala yaklaşık 550 MB boyutunda bir alanın yeniden oluşturacağım recovery partition için kalması gerekecek.

Diskime tam olarak 40 GB yer ilave etmiştim. 40x1024 = 40960 MB yapar. Ben de diskimi tam olarak bu miktarda büyüttüm ki sonrasında hala eski boyut 524 MB yer kalsın.

Bundan sonraki aşama biraz sıradışı. Yeni partition oluşturdum, en sonda kalan 524 MB'lık alanda. Ama bunu da diskpart'tan yaptım, çünkü oluştururken bir grafik arayüzden belirtilemeyecek bir id ataması yapmak gerekiyor. Sonrasında da gpt attribute olarak 0x8000000000000001 verdim:

create partition primary size=560 id=de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac
gpt attributes=0x8000000000000001

Orijinal kurulumda da bu disk bölümünün dosya sistemi NTFS'ti, yine aynı şekilde NTFS dosya sistemi oluşturdum:

format fs=ntfs quick label=WinRE

Sonrasında detail partition ile sonucu görmek istedim.

Buraya kadar geldiysek iyi. Şu aşamada recovery partition durumumuzu kontrol ettiğimizde çalışmıyor olarak gözükecek:

Şimdi sıra geldi bu disk bölümünün içini doldurmaya. Bu disk bölümümüze diskpart'tan bir harf ataması yapmamız gerek. Bunu da

assign letter=Z

şeklinde yapabiliriz. Disk bölümümüzün içini doldurmak için Windows kurulum medyasının içindeki install.wim dosyasına ihtiyacımız var. Nasıl olsa C: sürücümüzü artık genişlettik, içinde yer var. Kurulum medyasında \Sources klasörünün içinde yer alan ve 4 GB'tan büyük olan install.wim dosyasını C:\ kök klasörüne kopyalayalım. Bu dosyayı bir klasöre bağlayacağız. Bu amaçla da C:\Temp gibi bir klasör oluşturalım. Bu klasörün içinin boş olması gerek.

mkdir C:\Temp
copy D:\Sources\install.wim C:\

Ve bu install.wim dosyasını DISM kullanarak C:\Temp klasörüne bağlayalım:

DISM /Mount-wim /Wimfile:"C:\install.wim" /index:1 /MountDir:"C:\temp" /ReadOnly

Bu adımdan sonra boş olan C:\Temp klasörünün altında bir yapı oluşacak. Ama aslında bu yapı install.wim dosyasının içinde.

Recovery Parititon içinde bir klasör yapısı oluşturalım:

mkdir "Z:\Recovery\WindowsRE"

C:\Temp klasörünün altında oluşan yapıdan winrm.wim dosyasını Z: sürücümüze kopyalayalım:

copy "C:\Temp\Windows\System32\Recovery\winre.wim" "Z:\Recovery\WindowsRE"

Ve bu dosyanın konumunu kaydedelim.

reagentc /SetREimage /Path "Z:\Recovery\WindowsRE"

Bu adım "Operation Successful" mesajı verirse artık reagentc /enable yapabiliriz:

reagentc /enable

Bu adım da başarılı sonuç verdi. Nihayet durumu bir de info parametresi ile kontrol edelim:

reagentc /info

Olmuş gibi. Başka nasıl kontrol edebilirim?

Bağlanmış wim dosyası hala bağlı. Durum kontrolü:

dism /Get-MountedImageInfo
Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.20348.1

Mounted images:

Mount Dir : C:\Temp
Image File : C:\install.wim
Image Index : 1
Mounted Read/Write : No
Status : Needs Remount

The operation completed successfully.

En son bunun da bağlantısını keselim:

Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Temp /Discard

-Fin-

Hiç yorum yok: