22.05.2023

Outlook adres defteri indirme hatası

Yeni oluşturulan hesaplar Outlook adres defterinde görüntülenmiyorsa Gönder/Al sekmesinden Gönder/Al Gruplarından "Adres defterini indir.." seçilir. Ama burada da aşağıdaki gibi bir 0x8004010f hatası alıyorsak Exchange sunucu tarafında bazı kontroller yapmak gerekir.

Yüksek olasılıkla Exchange sunucuda bir varsayılan adres defterimiz vardır. GlobalWebDistributionEnabled ve WebDistributionEnabled özelliklerini kontrol edelim:

PS> Get-OfflineAddressBook | fl Name,GlobalWebDistributionEnabled,WebDistributionEnable

Benim sunucumda bu

Name                         : Default Offline Address Book (Ex2013)
GlobalWebDistributionEnabled : False
WebDistributionEnable        : True

olarak döndü. Bu durumda burada ve şurada söylendiği gibi bu dağıtılabilirlik özelliklerini etkinleştirmek gerek:

PS> Get-OfflineAddressBook | Set-OfflineAddressBook GlobalWebDistributionEnabled $true

Benim durumumda sadece GlobalWebDistributionEnabled devredışı olduğu için onu etkinleştirdim.

Hiç yorum yok: