20.08.2021

Fedora ve Ubuntu'da unutulan parolayı sıfırlamak

Parolalar unutulur. Unutulduğunda sıfırlanmaları gerekir. Bu her işletim sistemi için geçerli.

Ubuntu ile başlayalım. Açılıştaki Grub menüsünden recovery seçeneği ile başlamak gerek. Recovery genelde Advanced Options altında kurulu her çekirdek (kernel) sürümü için ayrı ayrı verilmiştir. En yenisi ile başlayabiliriz. Bu adımdan sonra bir nonktada aşağıdaki gibi bir ekran ile karşılaşacağız.

 
Burada kırmızı ile belirtilen root seçimi ile ilerleyeceğiz. Bir sonrak aşamada 

Press Enter for maintenance
(or press Control-D to continue):

mesajı bizi karşılayacak. Enter'a basıp root ile giriş yapacağımız terminali açalım. Control-D sadece normal açılışa devam etmek için. Bizim istediğimiz bu değil.

Artık burada 

# passwd <kullanıcı_adi>

komutu ile parolamızı değiştirebiliriz. Yetki hatası alırsak

# mount -o remount,rw /

komutu ile diskimizi yazma modunda mount ederek passwd komutunu tekrar deneyebiliriz.

Eğer kullanıcı adımızı da unuttuysak

ls /home

komutu ile sisteme oturum açmış kullanıcıların ev klasörleri arasından seçim yapabiliriz. Şifre değiştirme işlemi tamamlandıktan sonra

# reboot

komutu ile sistemi tekrar başlatabiliriz.

Fedora için işler biraz daha farklı. Açılışta grub menüsündeyken Fedora'nın satırında "e"ye basarak düzenleme moduna geçip aşağıdaki ekranda kırmızı ile işaretlediğim satırı

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vlinux-5.13.9-200.fc34.x86_64 root=/dev/mapper/fedora_localhost\
--live-root ro resume=/dev/mapper/fedora_localhost--live-swap rd.lvm.lv=fedora\
_localhost-live/root rd.lvm.lv=fedora_localhost-live/swap rhgb quiet
initrd ($root)/initramfs-5.13.9-200.fc34.x86_64.img

Şununla değiştirmemiz gerek:

rd.break enforcing=0

Değiştirdikten sonra bu ayalarla sistemi başlatmak için Ctrl+X'e basalım. Sistem yine grafik arayüz olmadan tek kullanıcılı modda açılacak. Burada yine Ubuntu'daki gibi

Press Enter for maintenance
(or press Control-D to continue):

Ekranı gelecek. Enter'la devam edelim. Bu noktada dosya sistemi /sysroot altında sadece okuma kipinde bağlanmış bulunuyor. Fedora'da root partition'ı yazma kipinde tekrar bağlamak ve şifreyi değiştirmek için:

# mount -o remount,rw /sysroot
# chroot /sysroot
# passwd <username>

yapmak gerek. 

Authentication token manipulation error

hatası aldıysak bir önceki adımlarımızı kontrol etmemiz gerek; dosya sistemi rw olarak bağlanmamış demektir.

İşler bittiğinde 2 kez exit yazıp enter'a basarak tekrar başlatacağız.

Açılışta Fedora SELinux koruması bize /etc/shadow dosyasının SELinux etiketlerinin yanlış olduğuyla ilgili uyarılar verebilir. Bir komut satırı açıp şunları yazmamız gerekecek:

# sudo restorecon -v /etc/shadow

Bunun öncesinde

# ls -Z /etc/shadow

system_u:object_r:unlabeled_t:s0 /etc/shadow

olan SELinux etiketinin sonrasında

# ls -Z /etc/shadow

system_u:object_r:shadow_t:s0 /etc/shadow

olarak değiştirildiğini görebiliriz. Son olarak

# sudo set enforcing 1

ile SELinux'u tekrar etkinleştirebiliriz.

Ek 2022-05-24: Etiketleme işini bütün disk için otomatik yapmasını sağlamak için 2 kez exit yazıp çıkmadan hemen önce

touch /.autorelabel

yazabiliriz. Ama bu büyük bir disk için uzun sürecektir.

---

https://docs.fedoraproject.org/en-US/fedora/latest/system-administrators-guide/kernel-module-driver-configuration/Working_with_the_GRUB_2_Boot_Loader/

Hiç yorum yok: