28.07.2020

Windows'da stderr akışını yönlendirme

Konsolda çalışan uygulamalar için 3 temel akış vardır:
  1. Standart Giriş (stdin)
  2. Standart Çıkış (stdoout)
  3. Standart Hata (stderr)
Bir program standart bilgilendirmesini stdout'a yapar. Microsoft'un örneği üzerinden gidelim. Eğer olmayan bir dosyayı dir ile listelemek ve çıktısını bir dosyaya yazmak istersek:

C:\> dir abc.def > dosya.txt
File Not Found

hala "File Not Found" hatasını ekranda görürüz. Üstelik bu çıktı dosya.txt'ye de yazılmaz. Çünkü dosyaya yazılan kısım stdout'a gönderilen, "File Not Found" ise stderr'a gönderilen bilgidir.

Bu durumda "File Not Found" mesajını hata.txt dosyasına, geri kalan tüm stdout'ları da dosya.txt dosyasına göndermeyi seçebiliriz:

C:\> dir abc.def 2>hata.txt > dosya.txt

Ya da hataları görmek istemiyorsak stderr'u nul'a yönlendirebiliriz. Dikkat, Windows'da nul tek "l" ile yazılır.

C:\> dir abc.def 2>nul > dosya.txt

Bunlar Linux'ta, Windows komut satırında (cmd.exe) ve Powershell'de de geçerli.

Linux ve Powershell'de geçerli olup da Windows komut satırında geçerli olmayan stderr'un stdout'a yönlendirilmesi. Bunu Linux ve Powershell'de şu şekilde yapabiliriz:

C:\> dir abc.def 2>&1

ya da linux'ta

 $ ls abc.def 2>&1

Bunun sonucunda olmayan bir dosyayı listeleme girişimimizde oluşturulan tüm çıktı stdout'a gitmiş olur. Bunu da toplu olarak bir dosyaya yazabiliriz:

C:\> dir abc.def 2>&1 > dosya.txt

Ama bu iş Windows komut satırında olmadı.

Şu sitede belirtilene göre hem stdout hem stderr'u aynı dosyaya yazmak için bir sıra değişikliği yapmak gerek:

C:\> dir abc.def > dosya.txt 2>&1

Bu durumda şöyle bir genelleme yapılabilir; çıktısı ile ilgilendiğimiz komut sonrasında önce stdout'u yönlendireceğimiz komut yer almalı. Stderr'un yönlendirmesi sonra gelmeli.

Tüm bunlar nerden aklıma geldi; ffprob'u kullanırken üretilen çıktıların tümü stderr'a gönderiliyor; garip bir şekilde. Bunları bir dosyaya yazdıramadım. Ama stderr yönlendirmesi başarılı oldu.

[1]'e göre bir de console çıktımız varmış.
[2]'ye göre powershell 7'de daha da fazlası varmış.
---
[1] https://www.robvanderwoude.com/battech_redirection.php
[2] https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.core/about/about_redirection?view=powershell-7

Hiç yorum yok: