28.12.2017

Powershell ile belirtilen zamanda bir komut çalıştırma

Şöyle bir ihtiyacım var; sunucularımdan birinin bu gece yarısından sonra saat 03:00'te tekrar başlamasını istiyorum. Bunu zamanlanmış görevlerle yapabilirim. Ama powershell ile yapmak istiyorum. Açık bir powershell penceresi bırakarak şu komutları yazarsam bu mümkün:

Start-Sleep -Seconds (New-Timespan -End '2017-12-29 03:00').TotalSeconds; Restart-Computer

Burada Start-Sleep cmdlet'i belli bir süre beklemeyi sağlayacak. Ne kadar bekleyeceğini New-Timespan cmdlet'i ona söyleyecek. New-Timespan cmdlet'i şu andan itibaren 29.12.2017 saat 03:00'e kadar ne kadar zaman beklemesi gerektiğini hesaplayacak. TotalSeconds ile de bu süreyi saniye cinsinden Start-Sleep cmdlet'ine verecek [1]. Bu kadar süre beklendikten sonra da Restart-Computer cmdlet'i ile sistemin tekrar başlaması sağlanacak.

[1] http://www.madwithpowershell.com/2013/08/sleep-until-certain-time-with-powershell.html

Hiç yorum yok: