5.04.2024

Windows Time

Zaman eşitlemesi önemli bir iş. Windows sunucularda da bu amaçla çalışan bir hizmet var; "Windows Time".

PS> gsv w32Time
Status Name DisplayName
------ ---- -----------
Running w32time Windows Time

NTP protokolü de, bilindiği gibi, UDP 123 üzerinden çalışıyor. Bu portun açık olması, arka planda bir zaman sunucusunun etkin olduğunu düşünebilmek için ilk koşul.

ncat -z -v -u 192.168.1.1 123

Yerel ağımızda çalışan bir Windows sunucuyu, linux makinalar tarafından güvenilir bir zaman sunucusu olarak kullanabilir, veya tam tersi linux sunucuyu da Windows makinalar tarafından güvenilir bir zaman sunucusu (NTP) ayarlayabiliriz; teknik olarak mümkün.

Bu hizmetin çalışmasını komut satırından yapabilmek için w32tm komutu var. Örnek olarak bizim bilgisayarımızın saati senkronize edeceği kaynak NTP sunucusu olarak hangi adresi kullandığını bulmak için

w32tm /query /source

kullanabiliriz. Windows Time hizmeti ve zaman eşitleme durumu ile ilgili ayrıntılı bilgi için ise

w32tm /query /status

kullanılabilir. Yerel bilgisayarda NTP sunucumuzu bulmak için regisry kullanmak istersek okumamız gereken alan HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters altındaki NtpServer değeri:

(gp -Path HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters -Name NtpServer).NtpServer

Bu değeri komut satırından değiştirmek ve uygulamaya geçirmek için aşağıdaki komutlar gerekli:

gsv w32time | spsv
w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:"192.168.1.1 192.168.1.2"
gsv w32time | sasv
w32tm /config /update
w32tm /resync /rediscover

Bundan sonra herhangi bir anda zaman kaynak sunucumuzdan zaman eşitlemesi yapmak için

w32tm /resync

yeterli.

---

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/windows-time-service/windows-time-service-tools-and-settings?tabs=config
https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/ff799054(v=ws.11)

Hiç yorum yok: