25.04.2024

schtasks.exe ile zamanlanmış görevler

Bir RDP oturum açması sırasında çalışacak bir görev oluşturmak

    schtasks /Create 
        /TN "MyEventTask"
        /SC ONEVENT
        /EC "Microsoft-Windows-TerminalServices-RemoteConnectionManager/Operational"
        /MO "*[System[Provider[@Name='Microsoft-Windows-TerminalServices-RemoteConnectionManager'] and (EventID=1149)]]"
        /TR "powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File C:\Scripts\1149.ps1"

Kullanıcı oturum açsa da açmasa da çalışacak bir görev için

    schtasks /Create 
        /TN "MyEventTask"
        /SC ONEVENT
        /EC "Microsoft-Windows-TerminalServices-RemoteConnectionManager/Operational"
        /MO "*[System[Provider[@Name='Microsoft-Windows-TerminalServices-RemoteConnectionManager'] and (EventID=1149)]]"
        /TR "powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File C:\Scripts\1149.ps1"
        /RU SYSTEM
        /NP

Mevcut görevlerin hepsini export etmek için

schtasks /Query /XML /TN "*"

Sonra bu xml dosyalarından tekrar görevler oluşturmak için

dir *.xml | % { schtasks /Create 
/XML $_.FullName
/TN "$_.Name.replace('.xml','')"
/RU "new_username"
/RP "new_password"

Bir görev nesnesini parola kaydetmeden oluşturmak için /NP anahtarı,

Tam tersi, parolayı belirlemek için /RP <parola>

Görevin yetki seviyesini belirlemek için /RL <LIMITED|HIGHEST>

ONSTART, ONLOGON, ONEVENT olayları için rastgele bir gecikme ayarlamak için ise /DELAY mmmm:ss kullanılabilir.

---

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/schtasks-query

Hiç yorum yok: