14.04.2024

Batch dosyalarında değişkenler

Powershell'de tarih ve saati bir değişkene atmak basit:

$tarih_saat = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

Ancak bunun eşdeğeri batch dosyalarında bu şekilde olmuyor. Ben şöyle bir yol buldum:

echo @off
for /f "tokens=*" %%a in ('date /t') do set tarih=%%a
for /f "tokens=*" %%b in ('time /t') do set saat=%%b
set tarih_saat=%tarih%- %saat%

Hiç yorum yok: