30.11.2016

ICMP ve TTL değerleri

Bugüne kadar ping sonuçlarını incelerken farklı TTL (Time To Live) değerleri hiç ilgimi çekmemişti. Geçilen her düğümde bu değerin bir düşürüldüğü ve 0'a ulaştığında ise paketin artık daha fazla yönlendirilmediği temel bilgisine sahiptim, ama neden bazen 50-60'lı değerler görürken bazen bu 200+ oluyordu? Acaba arada bu kadar fazla düğüm olması ihtimali mi vardı?

Bugün bu konuya biraz zaman ayırdım. Gördüm ki bu farklılık hedef sistemin yapısıyla ilgilymiş. Farklı işletim sistemlerinin farklı TTL seviyeleri oluyormuş. Şu sayfada ayrıntılı bir liste verilmiş.

Device / OS Version Protocol TTL
AIX TCP 60
AIX UDP 30
AIX 3.2, 4.1 ICMP 255
BSDI BSD/OS 3.1 and 4.0 ICMP 255
Compa Tru64 v5.0 ICMP 64
Cisco ICMP 254
DEC Pathworks V5 TCP and UDP 30
Foundry ICMP 64
FreeBSD 2.1R TCP and UDP 64
FreeBSD 3.4, 4.0 ICMP 255
FreeBSD 5 ICMP 64
HP-UX 9.0x TCP and UDP 30
HP-UX 10.01 TCP and UDP 64
HP-UX 10.2 ICMP 255
HP-UX 11 ICMP 255
HP-UX 11 TCP 64
Irix 5.3 TCP and UDP 60
Irix 6.x TCP and UDP 60
Irix 6.5.3, 6.5.8 ICMP 255
juniper ICMP 64
MPE/IX (HP) ICMP 200
Linux 2.0.x kernel ICMP 64
Linux 2.2.14 kernel ICMP 255
Linux 2.4 kernel ICMP 255
Linux Red Hat 9 ICMP and TCP 64
MacOS/MacTCP 2.0.x TCP and UDP 60
MacOS/MacTCP X (10.5.6) ICMP/TCP/UDP 64
NetBSD ICMP 255
Netgear FVG318 ICMP and UDP 64
OpenBSD 2.6 & 2.7 ICMP 255
OpenVMS 07.01.2002 ICMP 255
OS/2 TCP/IP 3.0 64
OSF/1 V3.2A TCP 60
OSF/1 V3.2A UDP 30
Solaris 2.5.1, 2.6, 2.7, 2.8 ICMP 255
Solaris 2.8 TCP 64
Stratus TCP_OS ICMP 255
Stratus TCP_OS (14.2-) TCP and UDP 30
Stratus TCP_OS (14.3+) TCP and UDP 64
Stratus STCP ICMP/TCP/UDP 60
SunOS 4.1.3/4.1.4 TCP and UDP 60
SunOS 5.7 ICMP and TCP 255
Ultrix V4.1/V4.2A TCP 60
Ultrix V4.1/V4.2A UDP 30
Ultrix V4.2 – 4.5 ICMP 255
VMS/Multinet TCP and UDP 64
VMS/TCPware TCP 60
VMS/TCPware UDP 64
VMS/Wollongong 1.1.1.1 TCP 128
VMS/Wollongong 1.1.1.1 UDP 30
VMS/UCX TCP and UDP 128
Windows for Workgroups TCP and UDP 32
Windows 95 TCP and UDP 32
Windows 98 ICMP 32
Windows 98, 98 SE ICMP 128
Windows 98 TCP 128
Windows NT 3.51 TCP and UDP 32
Windows NT 4.0 TCP and UDP 128
Windows NT 4.0 SP5- 32
Windows NT 4.0 SP6+ 128
Windows NT 4 WRKS SP 3, SP 6a ICMP 128
Windows NT 4 Server SP4 ICMP 128
Windows ME ICMP 128
Windows 2000 pro ICMP/TCP/UDP 128
Windows 2000 family ICMP 128
Windows Server 2003 128
Windows XP ICMP/TCP/UDP 128
Windows Vista ICMP/TCP/UDP 128
Windows 7 ICMP/TCP/UDP 128
Windows Server 2008 ICMP/TCP/UDP 128
Windows 10 ICMP/TCP/UDP 64

Bu konunun özetini de sayfanın altında çıkarmış. Buna göre hedef bir Linux ise TTL'i 64'ten, bir Windows ise 128'den, bunun yanısıra bir Cisco cihazı / Solaris ise 254'ten başlıyormuş geriye sayım.

21.11.2016

VMware'de Linux sanal makineler ve dosya paylaşımı

Linux sanal makineler için eskiden VMware Workstation'da vmtools kurulumu başarılı sonuçlar verirdi, ama artık olmuyor. Bunun yerine artık open-vm-tools paketi öneriliyor. Paylaşım için yapılacaklar; linux kurumu bittikten sonra hiç VMware Tools kurulumuna girmeden, eğer kurulu değilse open-vm-tools paketini kurmak. Birçok dağıtımda zaten kurulu geliyor. Gelmezse
sudo dnf install open-vm-tools
sudo apt install open-vm-tools
ile kurulum yapılabilir. Bu aşamadan sonra VMware Workstation'da evsahibi makinede (host) klasör paylaştırılabilir. Sanal makineden paylaştırılan klasörü görüntülemek için vmware-hgfsclient kullanılabilir.
vmware-hgfsclient
share
Ardından vmhgfs-fuse ile mount etme yapılır
vmhgfs-fuse .host:/share /home/username/folder
Elbette /home/username/folder yolu var olan bir klasör ile değiştirilmeli.

2.09.2016

Windows'da bilimum dosya hash'lerini hesaplama

Download edilen bir dosyanın doğru bir şekilde download edildiğini bilmek bazen hayati önem taşıyor. Linux'ta hash'leri

$ md5sum dosya-adı
$ sha1sum dosya-adı
$ sha256sum dosya-adı
$ sha51sum dosya-adı
gibi komut satırı programları aracılığıyla hesaplayabiliyoruz. Ama Windows'da bu yoktu (fciv vardı ama sha256 hesaplamıyordu mesela). Ben de üçüncü parti yazılımlarla bunu çözmeye çalışıyordum. Ama PowerShell'de bunu yapan bir cmdlet olduğunu öğrenince çok hoşuma gitti. Aşağıdaki gibi çok sayıda hash hesaplaması yapmak mümkün:
PS> Get-FileHash dosya-adi -Algorithm md5
Burada md5 yerine sha1, sha256, sha512 gibi çok sayıda metot yazılabilir. Tam liste için
PS> Get-Help Get-FileHash
kullanılabilir.

Bir klasörde birden fazla dosyanın hash'lerini hesaplatmak için ise şöyle bir komut uygun olur:
PS>Get-ChildItem E:\ISO\*.iso | Get-FileHash

9.04.2015

Log Parser Studio (LPS)

Çok sevdiğim bir araç vardı: Log Parser. Her türlü log formatını okuyabilen, SQL sorguları ile logların üzerinde işlem yapılmasını sağlayan Microsoft aracı olan Log Parser, artık Log Parser Studio (LPS) olarak görsel bir arayüze kavuştu.

LPS'nin babası olan Log Parser, Exchange Server geliştiricileri tarafından logların incelenmesi amacıyla tasarlanmış bir araç. LPS de bu amaçla büyük işler başarıyor. Ama bununla sınırlı değil. Web server logları, Windows Evet Log'ları hatta başka log formatlarını kolayca okuyabiliyor. Dahası grafikler çizebiliyor.


Varsayılan olarak üzerinde bir çok örnek sorgu ile geliyor. Tek yapmak gereken logları nereden okuyacağını seçmek. Örnek olarak Exchange protokol loglarını (RECEIVE) incelemekle başlayalım. Server üzerinden ilgili loglara ister doğrudan erişebilir, istersek de bu dosyaları sabit diskinizin içindeki bir klasöre kopyalayıp devam edebiliriz. D:\Logs klasörüne kopyaladığımızı düşünelim. Araç çubuğundaki Log butonuna (soldan 5. buton) basarak loglarımızın yerini gösterelim.


Arından yeni bir sorgu yaratma butonuna (en soldaki) basarak pencerenin alt bölümündeki sorgu ekranına şu satırları yazarak başlayalım:
SELECT *
FROM '[LOGFILEPATH]'
WHERE (context LIKE '%LogonDenied%')
Bu şekilde SMTP receive logları üzerinden gelen yanlış kullanıcı adı / parola hatasına sebep olan LogonDenied kayıtlarına ulaşabiliriz. Log tipini seçmeyi unttum. Bunun için de sorgu ekranının hemen üzerinde kalan Log Type bölümünden EELLOG'u seçmek gerek. İstenirse SELECT * yerine daha net alanlar belirtilebilir. Örneğin şöyle bir sorgu sonuçları güzel oluyor:

SELECT ADD(TO_TIMESTAMP(EXTRACT_PREFIX([#Fields: date-time],0,'.'),'yyyy-MM-ddTHH:mm:ss'),SYSTEM_UTCOFFSET()) AS LocalDateTime,
session-id, connector-id, [sequence-number] AS SeqNum, [remote-endpoint] AS RemoteIP, event, data, context FROM '[LOGFILEPATH]'
WHERE (context LIKE 'User Name:%')
Burada SELECT'ten sonra gelen ilk alanda log satırındaki tarih ve saat alanı uygun TIMESTAMP'e çevrilip yerel saate göre ayarlanıyor.

Başka bir örnek olarak WEB sunucu üzerindeki muhtemel SQL injection denemeleri görülebilir:

SELECT TO_TIMESTAMP(date,time) as DateTime, cs-uri-stem as page, cs-uri-query as query, c-ip as RemoteIP, sc-status as StatCode, cs(User-Agent) as UserAgent
FROM '[LOGFILEPATH]'
WHERE ((query LIKE '%--%') or (query LIKE '%@@%') or (query LIKE '%version%') or (query LIKE '%exec%') or (query LIKE '%declare%') or (query LIKE '%cast%') or (query LIKE '%select%') or (query LIKE '%union%') or (query LIKE '%update%')) and (StatCode=200)
ORDER BY DateTime ASC
Burada adres satırıından gönderilen bazı anahtar kelimelerin varlığı denetleniyor. Bu tam bir SQL injection varlığı belirlemesi olmayabilir, ama yine de faydalı bilgiler verir.

Ve en sevdiklerimden biri, domain controller'lar üzerinde oluşan account lockout olaylarının takibi için Security log'da 4625 (hatalı kullanıcı adı/parola) ve 4740 (lockout) olayları aranıyor.
SELECT TOP 100 TimeGenerated, EventID, ComputerName,
EXTRACT_TOKEN(Strings,0,'|') AS Field_0,
EXTRACT_TOKEN(Strings,1,'|') AS Field_1,
EXTRACT_TOKEN(Strings,4,'|') AS Field_4,
EXTRACT_TOKEN(Strings,5,'|') AS Field_5,
EXTRACT_TOKEN(Strings,19,'|') AS Field_19
FROM \\server1\security,\\server2\security
WHERE (EventID=4740 OR EventID=4625)
ORDER BY TimeGenerated DESC
Bu sorgu için Log Type kısmından EVTLOG seçilmeli. Burada FROM'dan sonra '[LOGFILEPATH]' yazmaya gerek yok. Field_0'dan Field_19'a kadar olan alanlar 4625 ve 4740 olayları için önemli olabilecek bazı alanlar içeriyor.

Son olarak bir de FileZilla FTP server logları için olan sorgusu var. FileZilla FTP Server nedense garip bir log formatı seçmiş. Örneğin satırlar şöyle:

(000233) 19.09.2014 23:01:14 - (not logged in) (xxx.xxx.xxx.xxx)> Connected, sending welcome message...
(000233) 19.09.2014 23:01:14 - (not logged in) (xxx.xxx.xxx.xxx)> disconnected.
(000234) 19.09.2014 23:01:22 - (not logged in) (xxx.xxx.xxx.xxx)> Connected, sending welcome message...
(000234) 19.09.2014 23:01:24 - (not logged in) (xxx.xxx.xxx.xxx)> USER zxin10
(000234) 19.09.2014 23:01:24 - (not logged in) (xxx.xxx.xxx.xxx)> 331 Password required for zxin10
(000235) 19.09.2014 23:01:25 - loggedinuser (xxx.xxx.xxx.xxx)> 200 Type set to I
(000235) 19.09.2014 23:01:25 - loggedinuser (xxx.xxx.xxx.xxx)> TYPE A
(000234) 19.09.2014 23:01:26 - (not logged in) (xxx.xxx.xxx.xxx)> QUIT
(000234) 19.09.2014 23:01:26 - (not logged in) (xxx.xxx.xxx.xxx)> 221 Goodbye
(000234) 19.09.2014 23:01:26 - (not logged in) (xxx.xxx.xxx.xxx)> disconnected.

Log dosyaları günlük olarak tutuluyor. Bu durumda yukarıdaki veriyi bir CSV (virgülle ayrılmış değerler) dosyasına yazmak için şu sorgu kullanılabilir:

SELECT SUBSTR(EXTRACT_TOKEN(Text,0,' - '),1,6) as order,
TO_TIMESTAMP(SUBSTR(EXTRACT_TOKEN(Text,0,' - '),9),'dd.MM.yyyy HH:mm:ss') as datetime,
EXTRACT_TOKEN(EXTRACT_TOKEN(EXTRACT_TOKEN(Text,1,' - '),0,'> '),0,' (') as user,
REPLACE_STR(EXTRACT_TOKEN(EXTRACT_TOKEN(EXTRACT_TOKEN(Text,1,' - '),0,'> '),1,' ('),')','') as ip,
EXTRACT_TOKEN(EXTRACT_TOKEN(Text,1,' - '),1,'> ') as message
INTO 'D:\Log\Filezilla.csv'
FROM '[LOGFILEPATH]'

EXTRACT_TOKEN() ve diğer fonksiyonlar hakkında yardım için şu sayfadan yararlanılabilir. Sayfa aslında Log Parser Plus için, ama LPS'ye de uygulanabilir.

Yetenekleri bununla kısıtlı değil. Biraz yaratıcılık, biraz da  deneme yanılmayla herşey mümkün.

15.07.2016 ekleme:
Log Parser Studio'nun bir sürü klavye kısayolu varmış; yeni keşfediyorum. Örneğin her seferinde FROM'dan sonra gelecek ve ayarlanmış log dosyası konumunu belirten '[LOGFILEPATH]' yazmak yerine F7 tuşuna basabilir ve eğer sonuçları bir CSV dosyası olarak export etmek isterseniz F8'e basabilir ve '[OUTFILEPATH]\Output.CSV' ekleyebilirsiniz. Klavye kısayollarının tam listesi için şu sayfa çok faydalı olabilir diye düşünüyordum ama sayfanı sonuna kadar okuyunca farkettim ki aslında Ctrl+K kombinasyonu klavye kısayolları sayfasını görüntülüyormuş :)

23.01.2015

PsPing

Bilişim teknolojileriyle uğraşanlar klasik ping komutunu gayet sık olarak kullanırlar. Hedef bilgisayarın çalışır durumda olduğunu doğrulamak için ICMP protokolünü kullanarak basit bir veri paketi gönderilir ve karşı tarafın da aynı paketi geri göndermesi beklenir. Eğer hedefteki bilgisayar (veya genel anlamda ağ bağlantısına sahip cihaz) açık ve ulaşılabilir bir durumdaysa ping aşağıdaki gibi bir çıktı üretir.


Burada benim bilgisayarım, www.google.com'dan sorumlu sunucuya 4 tane 32 byte'lık bir ICMP verisi gönderdi, karşı taraf da aldığı veriyi geri göndererek ulaşılabilir olduğunu gösterdi. En altta 4 paket gönderip alma işlemi ile ilgili istatistikler var.

Uzun süredir kullanılmakta olan ping komutu ile ilgili bir sorun var; o da ICMP protokolünün kendisiyle ilgili. Bazı sunucular ICMP protokolüne tamamen kapalıdır. Bu durumda hedefteki bilgisayar HTTP veya DNS hizmetlerini vermeye devam etse de ping isteklerine cevap vermez. Bunun sebebi de her konuda olduğu gibi ICMP'de de durumun ping of death veya ping flood gibi bir yöntemlerle suistimal edilmiş olmasındandır. Google bu gibi durumlarda ping ile gönderilen paketlerin belli bir boyutun üzerinde olması durumunda daha küçük paketlerle cevap veriyor. Örneğin -l 1000 anahtarını kullanarak 32 byte yerine 1000 byte'lık bir paket ile Google sunucularına gönderdiğimde bana 64 byte'lık paketlerle cevap dönülür.


Ama yine de ICMP'yi tamamen engelleyen sistemler de var. Örneğin amazon.com:


Bununla ilgili son zamanlarda alternatif yöntemler TCP veya UDP kullanarak hedef sistemin erişilebilirliğinin denenmesidir. Sysinternals Suite ile gelen PsPing aracı da bu çözümlerden biri. Uzun süredir Sysinternals paketlerini kullanıyor olsam da maalesef bu pakete dahil olan PsPing'in varlığını farketmem biraz zaman aldı. Farkeder farketmez de kullanmaya başladım.

Önce standart ping işlemi. ping www.google.com'a eşdeğer komut şu:

psping www.google.comBu komut, ICMP'yi kullanıyor. Aynısını TCP ile yapmak istersek tek yapmamız -bir TCP bağlantısından söz etmek için bir port bilgisi olması gerektiğinden- hedefin sonuna :XX ile port numarasını eklemek. Örneğin 80 numaralı HTTP denemesi için:

psping www.google.com:80

demek yeterli.


İkisinin arasındaki fark, 5 ping paketinden sonraki satırda. TCP kullanınca "TCP connect statistics..." yazıyor, görüldüğü gibi.

Daha önce amazon.com'u ICMP ile pingleyememiştik. Bir de TCP ping ile deneyelim.


TCP bağlantısı için herhangi portu seçmek teknik olarak mümkün, ama hedef sunucunun sadece belli başlı TCP portlarının dışında (80, 21, 25, 110, 53 gibi) bir güvenlik duvarı ile korunduğu gerçeğinden yola çıkarak rastgele port numaralarını seçmek iyi bir fikir değil. Örneğin 1234 numaralı port için google.com'dan alacağımız cevap şöyle olur:


Standart ping komutundan farklar ise şöyle:

Warmup: Yukarıdaki örneklerde hep giden/gelen 5 paket gözüküyor. Bunun ilk gönderileni warmup olarak geçiyor. Bu warmup paketleri istatistiklere dahil edilmiyor, hesaplamalara girmiyor. Warmup paketi sayısını değiştirmek için -w anahtarı kullanılabilir.

Histogram: İstenen sayıda ping paketi gönderildikten sonra aşağıda yazan istatistiksel verilerin yeterli gelmediği durumlarda histogram çıktısı istenebilir. Bu durumda gecikme bakımından kaç paket hangi aralıklarda yer almış bu görülebilir. Örneğin google.com'a 100 ping (-n 100) gönderelim. Ping paketleri arasında hiç süre bırakmayalım, çabuk bitsin (-i 0). IP4 kullanalım (-4), ve gecikmelerin 10 bölmeli bir histogramda raporlanmasını isteyelim (-h 10). Bu durumda komutumuz:

psping -4 -i 0 -h 10 www.google.com

olur. 100 adet ICMP ping'inden sonra da çıktı şöyle olur:


Çıkan sonuç; 100 ping paketinden en çabuk cevap alınanı 58,66 ms, en geç cevap alınanı 68,12 ms. Bunları Ping statistics altında Minimum ve Maximum bölümlerinde görebiliyoruz. Bu aralığı (58,66 - 68,12 arasını) 10 düzgün parçaya (bucket) bölüp, her parçaya kaç paket düştüğünü de son bölümde verdi. Yani

58,66 ms - 59,71 ms arasında geciken paket sayısı : 8
59,71 ms - 60, 76 ms arasında geciken paket sayısı : 9
60,76 ms - 61,81 ms arasında geciken paket sayısı : 8
61,81 ms - 62,86 ms arasında geciken paket sayısı : 20
62,86 ms - 63,91 ms arasında geciken paket sayısı : 19
63,91 ms - 64,97 ms arasında geciken paket sayısı : 15
64,97 ms - 66,02 ms arasında geciken paket sayısı : 20
66,02 ms - 67,07 ms arasında geciken paket sayısı : 0
67,07 ms - 68,12 ms arasında geciken paket sayısı : 0
68,12 ms gecikmeye sahip paket : 1

Son satır bir aralık değil. Bu sonuçtan anlayabiliriz ki istatistiksel ağırlık 61,81 ms ile 66,02 ms arasında.

Bu arada düzgün 10 aralık değil de başka birşey istiyorsak h anahtarının ardından çift tırnak içinde, virgülle ayrılmış değerlerle bu aralık sınırlarını belirtebiliriz.

Latency test: Gecikme durumunu ayrıntılı olarak inceleyebilmek için hattın iki ucunda birer makinenin psping'i çalıştırması beklenir. Uçlardan birisi sunucu olarak seçilir ve bu sunucu üzerinde dinleyen bir servis başlatılır. Anahtar sırası için psping -? l ile erişilen yardımdaki sıraya önem vermek gerek. Örneğin:

psping -4 -f -s 192.168.1.105:1200

-4: IP4 kullan
-f : firewall'da port aç (yönetici hakları gerekir)
-s : sunucu ol (portu dinle)
192.168.1.105:1200 : Sunucunun IP adresi. 1200 de TCP (-u kullanılmadığından, varsayılan bu) portu

İstemci olan cihazdan da bu sisteme bağlanılır:

psping -4 -l 1000 -n 10 192.168.1.105:1200

-4 : IP4 kullan
-l 1000 : Paket boyutu 1000 byte olsun
-n 10 : 10 paket gönder
192.168.1.105:1200 : Sunucunun IP adresi ve sunucunun dinlediği port numarası. -u anahtarı kullanılmadığından varsayılan TCP.
Ayrıca -h 10 gibi bir anahtar ile historgram çıkış istenebilir.

Bandwidth test: Latency testine benzer bir şekilde iki nokta arasında bant genişliği tesi yapar. Yine sunucu üzerinde bir dinleyen hizmet başlatalım.

psping -u -4 -f -s 192.168.1.105:8080

- u : Bu sefer UDP kullanalım
-4 : IP4 kullan
-f : Firewall'da port aç
-s : sunucu ol (portu dinle)
192.168.1.105:8080 : Aynı sunucu IP adresinde, bu sefer 8080 numaralı UDP portunu dinle

İstemci üzerinde de yapılacak latency test'e göre tek farklı şey -b anahtarını kullanmak:

psping -b -u -4 -l 1000 -n 10 192.168.1.105:8080

-b : bandwidth test
-u : UDP
-4 : IP4
-l 1000 : Paket boyutu 1000 byte
-n 10 : 10 paket üzerinden hesapla
192.168.1.105:8080 : sunucu IP adresi ve portu

Yine -h anahtarı ile histogram çıktısı faydalı olabilir.

Hatırlatmakta fayda var, sunucu tarafında -s anahtarından sonra sunucunun IP adresi ve portu olmalı, sıra önemli.

6.01.2015

Tarayıcı kullanımı

Yıllarca süren Internet Explorer'ın egemenliğinde varolma savaşı veren Firefox'un zar zor ve yavaş yavaş yükselişte olduğu dönemde çıktı Google Chrome. Şimdi en çok kullanılan tarayıcı (browser) oldu.

Ocak 2012 tarihli şu yazımda Chrome'un, isteksiz ve beceriksiz bir projenin ürünü gibi gözüken Internet Explorer'ın karşısındaki yükselişinden bahsederken heyecanlı bir dil kullanmışım. O günden bu güne çok şey değişmiş. Aşağıdaki dünya haritası artık neredeyse tek renkli:


Wikipedia'nın söylediğine göre bu harita Ekim 2014 verilerine dayanarak StatCounter tarafından hazırlanmış. Yeşiller, tahmin edeceğiniz gibi, Chrome. Turuncu ise Firefox. Dünyanın hiç tahmin etmediğim bölgelerinde kullanılıyor olması güzel. Mavi ise faydasız IE.

Geçen ay [1,2] IE geliştirici şefi Dean Hachamovitch'in Microsoft'tan ayrıldığına dair bazı haberler vardı. Yeni CEO'su Satya Nadella önderliğinde kalıplaşmış bazı önyargılarından [1,2] kurtulan Microsoft'taki bu gelişmenin yeni başka gelişmelerin işareti olduğu belliydi. Hachamovitch'in gidişinin ardından Windows 10'da (Neden 9 değil?)IE'nin yerini alacak yepyeni bir tarayıcının olacağına dair haberler duyulmaya başlandı [1,2].

Bu harita çok renkliyken standartlaşma sorunları vardı. Ama tek renkliyken de tekelleşme sorunları olacak. IE'nin %70'lerle piyasanın hakimi olduğu dönemlerin kimseye faydası olmamıştı. Bu duruma acil bir çözüm lazım bence. Nedense arkasında Microsoft veya Google gibi büyük bir güç olmayan Firefox ve Opera gibi tarayıcılar bana daha güvenli geliyor. Ama gayri ihtiyari Chrome kullanır olduk.

3.12.2014

Lityum iyon bataryalar ve şarj edilmeleri

Akıllı telefonların insan uzuvlarından biri haline gelmesi ile birlikte lityum iyon bataryaların şarjları da en çok konuşulan konulardan birisi oldu.

Kısa bir bilgi; batarya, İngilizcedeki battery kelimesinden geldiği için aslında Türkçe'deki karşılığı pil. Kavramsal olarak şarj edilebilen piller de olduğundan garip gelmesin, akıllı telefonunuzun içindeki de şarjlı pilden başka birşey değil. Ayrıca o pilin tekrar kullanılmak üzere doldurulması işlemi de yine İngilizce'deki (ya da Fransızca'daki) charge kelimesinden geldiği için şarj şeklinde dilimize girmiş durumda. Bunun için şarz gibi bir telaffuzdan kaçınmak gerek.

Şarj olurken patlayan telefonlar [1], durup dururken alev alan bataryalarla [2] ilgili haberler bir süredir herkesin aklını karıştırıyordu. Üstüne üstlük üreticilerin de ürün kitapçıklarında "orijinal şarj cihazından başka cihaz kullanmayın" uyarısı da insanların korkularını bir üst seviyeye taşımıştı.

Şükür ki şu yazı benim kafamdaki soru işaretlerimi belli bir seviyede giderdi. Bu yazıya göre:

- Başka markaların şarj cihazları bataryanıza zarar vermez. Şarj etmek için en iyi seçim olmayabilirler (zaman olarak) ama yine de bir zarar söz konusu değil. Tek koşul, güvenlik ölçütlerini hiçe sayan korsan markalardan kaçınmak. Güvenilir herhangi bir markanın şarj cihazını kullanabilirsiniz.

- Telefonu şarjdayken kullanmanın kimseye bir zararı olmaz. Şarjdaki bir telefonu kullanırken kötü bir deneyimi olan kişilerin merdiven altı şarj cihazları kullandıkları belirtilmiş.

- Telefonu gece boyunca şarjda bırakmakta bir sakınca yok. Ama bu her gece telefonunuzu şarjda bırakmanız gerektiği anlamına da gelmiyor. Hatta bataryanızın %40 ile %80 arasına tutmanın batarya ömrünü de artıracağı belirtilmiş. Yani telefonun şarjını tam bitirip sonra da tam (%100) doldurmak yerine %40-%80 aralığında kullanmak batarya ömrüne olumlu bir katkıda bulunuyor.

- Telefonunuzu ara sıra kapatmak gerek. Bu zaten üzerinde bir yazılım koşan tüm cihazlar için geçerli. Her yazılım belli bir periyotta sıfırlanmalı. Telefonlar da bir istisna değil. Haftada bir kapatın, açın. Bu sayede batarya ömrünüzün de artabileceği belirtilmiş.

Daha fazlasını isteyenler için batteryuniversity.com sitesinde güzel bilgiler de var.