4.05.2022

Manjaro'da düşük güç kipine giriş ve çıkış kayıtları

Hibernate ve suspend durumlarına ait kayıtları incelemek için bulduğum yöntemler şunlar:

$ journalctl -u systemd-hibernate.service --output=short-iso

$ journalctl -t systemd-sleep --output=short-iso

 Ayrıca beklenmeyen kapanmalarla ilgili şu bilgiler de faydalı olabilir.