3.05.2023

Powerhell ile uzaktan bağlanan kim

Bir etki alanımız olduğunu ve bu etki alanı içinde powershell remoting'i etkinleştirdiğimizi düşünelim. Bu etki alanına dahil olan bilgisayarların herhangi birinde uzaktan komut çalıştırdığımızda işlem, Powershell Web Services süreci wsmprovhost.exe aracılığıyla çalışır. Herhangi bir makineye kimin bağlı olduğunu görmek için

PS> ps wsmprovhost* -IncludeUsername

kullanabiliriz.

Hiç yorum yok: