26.04.2023

Powershell'de çıkışa satır numarası eklemek

Domain'de bir grubun üyelerini listelemek için şöyle bir komut kullanıyorum:

PS> Get-ADGroupMember -Identity "Grup Adi"

Bunun sonucunda kullanıcı nesneleri listelenir. Nesne ile bütün verilere ihtiyacım yok, sadece isimler yeterli. Bu durumda select-object ile sadece Name alanı süzülebilir:

PS> Get-ADGroupMember -Identity "Grup Adi" | select name

Gelen listeye bir de kullanıcıların grup bilgisini eklemek istiyorum. Benim durumumda bu bilgi Organizational Unit adında var.

PS> Get-ADGroupMember -Identity "Grup Adi" | select Name,@{N="Bolum";E={$_.DistinguishedName.split(",")[1].Split("=")[1]}}

Nihayet, bir de bu listeyi 1'den başlayıp her satırda artan şekilde satır numaralarıyla görüntülemek istiyorum. Bunun için bir $satir değişkeni yaratıp şu şekilde sürece ilave ettim:

PS> $satir=0;  Get-ADGroupMember -Identity "Grup Adi" | select Name,@{N="Bolum";E={$_.DistinguishedName.split(",")[1].Split("=")[1]}} | % {$satir++;"$satir `t$($_.Name)`t$($_.Bolum)}

Daha kolay bir örnek üzeriden satır numaraları konusunu tekrarlayayım. Bir metin dosyasına satır numaraları eklemek için

PS> $satir=0; gc dosya.txt | % {$satir++;"$satir`t$_"}


Hiç yorum yok: