5.05.2023

Olay günlüğündeki en eski olay

Ara sıra da olsa bir bilgisayardaki olay günlüklerinin içindeki en eski olayı görmek istiyorum; çoğunlukla sistem ve güvenlik günlüğündeki. Get-WinEvent cmdlet'inin -Oldest paremetresi, olayları en eskiden başlayarak en yeniye göre sıralıyor. En eskiyi görmek için -MaxEvents ile birleştirilebilir.

PS> Get-WinEvent -LogName Security -Oldest -MaxEvents 1

Uzak bir bilgisayar üzerindeki en eski 4624 olay kaydını görmek istersek

PS> Get-WinEvent -Computername uzakpc -FilterhashTable @{LogName="Security";Id=4624} -Oldest -MaxEvents 1


Hiç yorum yok: