26.06.2020

Fedora'ya VirtualBox kurmak

Virtualbox'ı Fedora'ya kurmanın birkaç yolu var. Ama gördüğüm kadarıyla doğru yolu şu:

Öncelikle root olalım:

$ sudo -i

Sonra
cd /etc/yum.repos.d/
klasörünün altına gidelim. Buraya
http://download.virtualbox.org/virtualbox/rpm/fedora/virtualbox.repo
altından virtualbox deposunu indirelim.
wget http://download.virtualbox.org/virtualbox/rpm/fedora/virtualbox.repo
Ardından bir dnf update yapalım:
# dnf update
Şimdi de şu bağımlılıkları kuralım:
# dnf install binutils gcc make patch libgomp glibc-headers glibc-devel kernel-headers kernel-devel dkms qt5-qtx11extras libxkbcommon
Nihayet Virtualbox-6.1 paketini kurabiliriz. Dikkat! VirtualBox paketi değil, sonunda sürüm numarası yazan.
# dnf install VirtualBox-6.1
Bu aşamadan sonra vboxusers grubu yaratılmış olur. VirtualBox'ı kullanacak kullanıcımız bu grubun üyesi olmalı.
# usermod -aG vboxusers metin
Ayrıca ilgili çekirdek modülleri de derlenmiş olmalı. İlerde tekrar derleme (bir çekirdek sürümü güncellemsi sonrasında) gerektiği durumlarda şu script çalıştırılabilir:
# /usr/lib/virtualbox/vboxdrv.sh setup
Daha fazla ayrıntı için [1]'e bakılabilir.

---
[1] https://www.if-not-true-then-false.com/2010/install-virtualbox-with-yum-on-fedora-centos-red-hat-rhel/

Hiç yorum yok: