11.02.2018

Diskteki önyükleyiciyi bulmak

Bir diskin başında veya bir partition'ın başında önyükleyici var mı, yok mu nasıl anlarız? [1] ve [2]'de basit iki yöntem verilmiş.

Birincisinde dd komutunu kullanarak diskin ilk 512 byte'lık alanı okunuyor. Daha sonra bu alanın içeriği strings komutuna yönlendiriliyor:
# dd bs=512 count=1 if=/dev/sda 2>/dev/null | strings
Benim diskimin başında grub2 yüklüydü, şöyle bir çıktı verdi:

ZRr=
`|f   
\|f1
GRUB
Geom
Hard Disk
Read
 Error


Grub yüklü olmayan disk bölümlerinde hiçbir sonuç vermedi.

İkinci yöntemde ise file komutu ile diskin (veya bölümün) başı okunuyor. Benim bilgisayarımda şu çıktıyı verdi:

# file -s /dev/sda
/dev/sda: DOS/MBR boot sector
Bunların hiçbiri diskin (veya bölümün) başında çalışan bir önyükleyici bulunduğunun kanıtı olamaz. Yalnızca başarılı veya başarısız bir yükleme girişimi olmuş mu sorusunun yanıtı olabilir.
---
[1] https://serverfault.com/questions/61400/how-do-i-tell-if-grub-is-installed-on-a-device#289154
[2] https://superuser.com/questions/466086/how-can-i-discover-which-bootloader-is-installed-where

Hiç yorum yok: