2.03.2009

Virtualbox'a kurulan sanal makinalarla ev sahibi makina arasında dosya paylaşımı


Virtualbox'ta ev sahibi makina ile sanal makinalar arasında sürükle-bırak tarzı bir veri aktarım yöntemi olmaması kötü. Ama dosya paylaşımı için başka yöntemler var. Device>Shared Folders komutuyla ev sahibi makina üzerinde paylaşım yaratıp, sanal makinanın bunu görmesini sağlayabilirsiniz (ev sahibi makinanın bir Windows olduğunu varsayarak). Paylaşımınızı yarattıktan sonra Windows sanal makina için yapmanız gereken Başlat>Çalıştır'a cmd.exe yazıp enter'a basın. Açılan komut satırı penceresine şu komutları yazın:
net use Z: \\vboxsvr\paylasimadi
Burada Z: yerine başka bir harf kullanabilirsiniz. vboxsvr (vboxsrv de geçerli) ise değişmez bir sabit. paylasimadi olarak belirttiğim ise ev sahibi makina üzerinde yaratacağınız paylaşımın adı.

Linux sanal makina içinse şu adresten aldığım bilgileri aktarıyorum (varsayılan Ubuntu sanal makina). Bir terminal penceresi açarak şu komutları yazın
mount -t vboxsf -o uid=1000,gid=1000,rw paylasimadi /home/leo/baglanti
Burada da paylasimadi olarak belirtilen yine, ev sahibi makina üzerinde yaratılan paylaşımın adı. /home/leo/baglanti ise linux sanal makinasında kullanıcının profil klasöründe yaratılan bir bağlantı noktası (mount point). Bunun sonucunda belirtilen bağlantı noktasına girdiğinizde artık ev sahibi makinanızda paylaştırdığınız dosyalarınızı görebilirsiniz.

Bazı durumlarda, örneğin
/sbin/mount.vboxsf: mounting failed with the error: Invalid argument
veya
/sbin/mount.vboxsf: mounting failed with the error: No such device
hataları alıyorsanız VirtualBox Forum sayfalarında HOWTO: Use Shared Folders başlıklı yazıda şu önerilerde bulunulmuş:
  • Dosya paylaşımında basit isimler kullanmaya çalışın: Çok uzun olmayan, boşluk içermeyen hatta Türkçe karakterler (ğ,ı,ş,Ğ,İ,Ş) de olmayan bir isim bulmaya çalışın.
  • Paylaşılan klasör ismi ile mount point'in isimleri aynı olmasın. Örneğin misafir makinede mount point'in ismini değiştirin.
  • Ev sahibi makinede paylaştırdığınız klasör Belgeleriniz gibi kişisel bir klasörse bunu değiştirmeyi deneyin. Örneğin Belgelerim klasörünün alt klasörlerinden birini paylaştırmayı deneyin.
Tam tersi bir durum (Ev sahibi makina linux, sanal makina Windows) için de paylaşım prosedürü aynı; bu adreste ayrıntılar anlatılmış.

Hiç yorum yok: