5.07.2024

Zamanlanmış görevler ile yeniden başlatma ayarlamak

Daha önce şu yazımda tek satırlık powershell komutları ile bir sunucuyu yeniden başlatma fikirleri paylaşmıştım.

Daha iyi bir fikrim var.

Yeniden başlatma zamanlamasını kendi bilgisayarımdan yapmak istiyorum. Tek tek yeniden başlatılacak bilgisayarlara uzak masaüstü veya uzak PSSsession bağlantıları ile değil. Aşağıdaki gibi schedule-restart.ps1 dosyasını oluşturuyorum.

param(    
    [string]$Computername,
    [string]$ScheduledTime="23:00"
)
Invoke-Command -Computername $Computername -ScriptBlock {
    $trig1 = New-JobTrigger -At $ScheduledTime -Once
    $obj1 = Register-ScheduledJob -Trigger $trig1 -Name "YenidenBaslatma" -ScriptBlock {Restart-Computer -Force}
    "Görev oluşturuldu: $($obj1.Name)"
    "Zaman : $($trig1.At)"
}

Bu betikle uzaktaki bir bilgisayar için yeniden başlatma görevi oluşturmak istediğimde şu şekilde bir kullanım yeterli:

.\schedule-restart.ps1 -ComputerName uzakpc

Varsayılan yeniden başlatma zamanı saat 23:00. Eğer değer vermezsek bu saatte, -ScheduledTime ile değer verirsek başka bir saatte yeniden başlatılacak. Zamanlama bir kez, bugün için geçerli olacak. Yani tekrarlama yok.

Peki bu isimde bir görev daha varsa ne olur? Bir önceki seferden oluşturduğum bir zamanlanmış görev varsa bir tane daha oluşturmayacaktır. İsmini farklı seçerek bir görev daha oluşturabilirim, ama bu durumda gereksiz görev kalabalığı olur. Aşağıda kırmızı ile vurguladığım bölüm, önce aynı isimle bir görev olup olmadığını kontrol ediyor, sonra bunu silmeyi öneriyor.

param(    
    [string]$Computername,
    [string]$ScheduledTime="23:00"
)
$bSilme = $false 
Invoke-Command -Computername $Computername -ScriptBlock {
$prev1 = Get-ScheduledJob -Name "YenidenBaslatma" -EA Silent
    if ($prev1) {
$resp1 = Read-Host "Aynı isimde bir görev daha var. Silinsin mi (N/y)?"
if ($resp1 -eq "Y" -or $resp1 -eq "y") {
try {
Unregister-ScheduledJob -InputObject $prev1
}
catch {
$_.ErrorDetails.Message
}
}
else {
"Silmemeyi sectigin icin yeni gorev olusturulmayacak"
$bSilme = $true
}
    }
else {

        $trig1 = New-JobTrigger -At $ScheduledTime -Once
        $job1 = Register-ScheduledJob -Trigger $trig1 -Name "YenidenBaslatma" -ScriptBlock {Restart-Computer -Force}
        "Görev oluşturuldu: $($job1.Name)"
        "Zaman : $($trig1.At)"
    }
}

Takıntılı olanlar, bu görevi daha karmaşık sonuçlar yaratmadan silmek isteyebilir. Bunun için de bir delete-restartjob.ps1 betiği oluşturdum.

param(    
    [string]$Computername
)
Invoke-Command -Computername $Computername -ScriptBlock {
    $job1 = Get-ScheduledJob -Name "YenidenBaslatma" -EA Silent
    if ($job1) {
        $trig1 = $job1 | Get-JobTrigger
        "Bulunan gorev: $($job1.Name)"
        "Zamanlamasi : $($trig1.At)"
        $resp1 = Read-Host "Bu gorev silinsin mi (N/y)?"
        if ($resp1 -eq "Y" -or $resp1 -eq "y") {
            $job1 | Unregister-Scheduled 
        }
        else {
            "Silinme iptal edildi." 
        }
    
    else {
        "Silinecek yeniden baslatma gorevi bulunamadi" 
    
İyileştirmenin sonu yok. Daha neler eklenebilir, neler...

Hiç yorum yok: