8.06.2023

pacman.log

Uzun bir süredir Manjaro kurulu olan bir bilgisayarım var. Diskini değiştirdim, diskte yer azaldı, temizlik yaptım, ama pacman.log dosyasını hiç temizlemedim. 4 seneden fazla bir zamandır kullanıyormuşum:

$ head -5 /var/log/pacman.log

İlk satırdaki tarih ilk güncelleme yaptığım tarih.

5 farklı sürüm LTS çekirdek kurmuşum:

$ grep -E 'installed linux[[:digit:]]{2,3}[[:blank:]]' /var/log/pacman.log | wc -l

5

grep komutuna özgü [[:digit:]] ve [[:blank:]] zırvaları ile uğraşmamak için

$ grep -E 'installed linux[0-9]{2,3} ' /var/log/pacman.log | wc -l

de kullanabiliriz. Ama + ve * gibi nicelik belirten operatörler için yine -en azından grep kullanırken- [[:digit:]] ve [[:blank:]] gibi işleçlere ihtiyaç var.

Bütün çekirdek güncellemeleri bu kadar değil. Güncellemeler 248 kez olmuş:

$ grep -E 'upgraded linux[[:digit:]]{2,3}[[:blank:]]' /var/log/pacman.log | wc -l

248

80 kez pacman ile kurulum yapmışım:

$ grep "Running 'pacman -S " /var/log/pacman.log | grep -v "pacman -S -" | wc -l

80

Kaç kez "büyük" sistem güncellemesi yaptığımı bulamadım. Ama sanıyorum her güncelleme öncesinde manjaro-keyring yükseltiliyor. Buradan belki şu komut ile bir yerlere varsabilir miyiz

$ grep "upgraded manjaro-keyring" /var/log/pacman.log

Ek 2024-02-25: Manjaro sistem sürümünü değiştiren güncellemelerin loglarda nasıl tespit edilebileceğini yine chatGPT sayesinde buldum:

$ grep "[ALPM] upgraded manjaro-release" /var/log/pacman.log | wc -l
75

Ayrıca pacman.log'larından şunları da öğrendim. Eğer pacman -Syu yapıyorsam loglarda

[PACMAN] Running 'pacman -Syu'

satırı geçiyor. Eğer pamac update yapıyorsam loglarda

[PAMAC] synchronizing package lists

geçiyor. Eğer grafik arayüzden octopi kullanıyorsam da loglarda

[PACMAN] Running '/usr/bin/pacman -S --noconfirm

geçiyor. Bunların sonucunda pacman.log dosyam 3,5 MB civarında.

Hiç yorum yok: