6.05.2024

ProfileNameServer

Etki alanı üyesi taşınabilir bir bilgisayarımız var. Etki alanı dışına çıktığında bir wifi ağına bağlanarak işlem yapamadığına dair bir şikayet geldi. İncelediğimde

ipconfig /all

ile listelenen DNS suncuların hala (yerel ağın dışında bir wifi'a bağlıydı ve bu wifi kendi DNS sunucusunu bildiriyordu) etki alanımızın (aslında halen kullanılmayan eski) sunucularının olduğunu gördüm. Ağ adaptörlerinin hiçbirinde bu IP adresleri girilmemişti. Nereden gelebilir acaba diye registry'de yaptığım bir aramada HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interface altında bazı GUID'lerin altında ProfileNameServer adında bazı girişlerin olduğunu ve bu girişlerin içinde eski sunucularımıza ait DNS girişlerinin halen yer aldığını farkettim. Garip bir şekilde bu durumu yaşayan başka [1], [2] insanlar da varmış. Çözüm elle bu değerleri silmek ya da 

Set-DHCPClientServerAddress -InterfaceIndex xx -ResetServerAddress

kullanarak bunu işi Powershell'e yaptırmak.

---

[1] https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/828532/static-dns-server-address-returning
[2] https://www.qbitnetworking.com/blog-posts/windows-10-wifi-dns-server-address-stuck-wifi-is-connected-but-no-internet

Hiç yorum yok: