10.12.2023

OSI katmanları

Basitleştirilmiş bir tanım ile akılda kalıcı olması açısından OSI ağ katmanlarını şöyle sıralayabiliiriz:

1. Fiziksel katman: Cihazlar arasnıdaki fiziksel bağlantının yapıldığı katman. Örnek: Kablolar, konnektörler, her bir bitin iletildiği ethernet veya fiber kabloları.

2. Veri bağlantı katmayı: Verinin aynı ağdaki cihazlar arasında güvenli bir şekilde iletilmesi işlerini yürüten katman. Örnek: Layer2 switch'ler olarak bilinen sadece MAC adreslerine bağlı olarak çalışan ağ cihazları.

3. Ağ katmanı: Verinin farklı ağlar veya alt ağlar arasında route edilmesinden sorumlu katman. Örnek: Router'lar, Layer3 switch'ler olarak bilinen ve IP adreslerine göre paketleri iletebilen ağ cihazları.

4. Taşıma katmanı: Bu katmanda verinin uçtan uca güvenli bir şekilde iletilmesi sağlanır. Hata kontrolü yapılır. Örnek:TCP ve UDP.

5. Oturum katmanı: Farklı cihazlardaki uygulamalar arasındaki oturumları veya bağlantıları yönetir. Örnek: NetBIOS.

6. Sunum katmanı: Veriyi uygulama katmanı ile alt katmanlar arasında çevirir, veri formatı ve şifreleme ile ilgilenir. Örnek: SSL ve TLS gibi şifreleme protokolleri.

7. Uygulama katmanı: Ağ hizmetlerini doğrudan son kullanıcıra veya uygulamalara sağlar. Örnek: HTTP, SMTP ve FTP gibi protokoller.

Kaynak: ChatGPT 3.5

Hiç yorum yok: