28.02.2023

Powershell ile IIS kurulumu

Server Manager'ın dashboard'undan role (Web Server) olarak ekleniyor (kuruluyor).

Powershell ile de bir feature olarak kuruluyor.

Önce ne tür feature'larımız var, bakalım:

PS> Get-WindowsFeature -Name *

Bu komudun sonucunda Server Manager'daki ağaç yapısına benzer bir yapı görüntülenir. Hedefimiz Web Server (IIS) olduğundan Web ile başlayan feature'ları görelim:

PS> Get-WindowsFeature -Name Web*

Ve nihayet Web-Server'ı kuralım:

PS> Install-WindowsFeature -Name Web-Server -IncludeManagementTools

Grafik arayüz ile kurulumda da varsayılan olarak yönetim araçları kuruluma dahil edilir. Bunun için IncludeManagementTools parametresini kullandım.


---

https://www.rootusers.com/how-to-install-iis-in-windows-server-2019/

Hiç yorum yok: