11.01.2022

Ubuntu'yu yükseltmek

Ubuntu'nun normal ve LTS (Long Term Support) olarak iki farklı yayını (release) var. Normal için yılda 2 kez güncelleme yayınlanıyor. LTS ise daha uzun süre desteğe sahip. Bu yayındaki paketler için de normal yayında olduğu gibi güncellemeler geliyor ama dağıtım (distro) güncellemesi 2 yılda bir. Her ikisi için de yükseltme süreci aynı.

İlk iş mevcut depolarda paket güncelleştirmeleri var mı yok mu bakmak:

$ sudo apt update && sudo apt dist-upgrade

Bu adımda normalde dist-upgrade yerine sadece upgrade kullanırdım. İkisinin farkı şöyle açıklanmış; upgrade sadece var olan paketleri yenileri ile değiştirir. Bağımlılık çakışmalarını (dependency conflict) çözmek için ekranda sorular sorar. dist-upgrade ise bağımlılık çakışmalarını yükseltmekten yana çözer, kalkması gereken paketleri kaldırır, yenileriyle değiştirir vs.

Bu aşamadan sonra sistem bir yeniden başlatmaya ihtiyaç duyabilir. 

$  cat /var/run/reboot-required
*** System restart required ***

ile bakıp gerekiyorsa bir yeniden başlatma yapmamız gerek.

Dağıtım güncellemesini komut satırından yapmak için update-manager-core paketini kurmalıyız. Bazı kaynaklarda ubuntu-release-upgrader-core paketi de önerilmiş, ama gerekli olduğunu görmedim.

$ sudo apt install update-manager-core

Sistemimiz LTS ise normal yayın güncelleştirmelerini almayacaktır. Bir kontrol edelim:

$ cat /etc/update-manager/release-upgrades |grep Prompt

Buradan dönen değer lts (aynen böyle, küçük harflerle) ise sistemimiz bir sonraki LTS güncelleştirmesini bekliyor demektir. Beklemeyelim, hemen güncelleştirip normal döngüye dönelim dersek ilgili dosyadaki LTS'yi normal (hepsi küçük harf olur) ile değiştirmek gerek.

Bu aşamadan sonra dağıtım güncelleştirmesini başlatalım:

$ sudo do-release-upgrade

Kararlı sürüme geçmeden önce geliştirme aşamasında (development) olan sürüme geçiş yapmayı zorlamak için yukarıdaki  komutu -d parametresi ile çalıştırmak gerek:

$ sudo do-release-upgrade -d

Ubuntu GNOME'da GUI ile güncelleştirmelerin kontrolü

$ update-manager -c

ile yapılabilir. Ayrıca yeni yayın geldiğinde bunu bildiren grafik arayüzü tekrar göstermek istersek

$ /usr/lib/ubuntu-release-upgrader/check-new-release-gtk

2022-05-14 ekleme: Mevcut LTS'yi yeni LTS'ye yükseltmek istiyorsak ve yeni LTS sürümü yayınlanmış olmasına rağmen

Checking for a new Ubuntu release
There is no development version of an LTS available.
To upgrade to the latest non-LTS development release
set Prompt=normal in /etc/update-manager/release-upgrades.

şeklinde bir mesajla karşışalıyorsak bunun açıklaması şurada belirtildiği gibi LTS'nin ilk güncellemesinden sonra (örneğin 20.04 LTS'den 22.04 LTS'ye yükseltmek için 22.04.1'in çıkmasını, ki bu da 2022'nin Ağustos ayı başı gibi öngörülmüş) mümkün olacağı. Böyle bir durumda yine de yükseltmek için update-manager'ı -d anahtarı ile çalıştırmak ya da /etc/update-manager/release-upgrades dosyasında Prompt=normal yapmak gerek.

Bazen de güncelleme sisteminde bir bug ile karşılaşılması durumunda geçici olarak yükseltmelerin kapatıldığı da (örneğin 21.10'dan 22.04'e geçiş snapd bug'ı sebebiyle biraz geciktirilmiş durumda) aynı kaynakta belirtilmiş.

Hiç yorum yok: