25.02.2021

Powershell ile sayma

Varsayalım ki şöyle bir hedefimiz var; bugün uygulama olay günlüğü (Application Event Log) içinde kaydı düşülen olayların ID'lerine göre hangisinin kaç kez olduğunu bulmak istiyoruz.

Get-WinEvent -FilterHashTable @{LogName="Application";StartTime="2021-02-25 00:00"} |
Group-Object -Property ID -NoElement |
Sort-Object -Property Count -Descending

Bunu bir de Log Parser ile yapmak istedim:

SELECT EventID,
COUNT(EventID) As IdCount
FROM Application
WHERE (TimeGenerated>TO_TIMESTAMP('2021-02-25 00:00:00','yyyy-MM-dd HH:mm:ss'))
GROUP BY EventID
ORDER BY IdCount DESC

Aralarındaki benzerik hoşuma gitti.

Hiç yorum yok: