22.10.2019

Windows komut satırı işleri

Linux'taki chown komutunun Windows'daki eşdeğeri takeown.exe. Bu araç ile komut satırından bir dosya veya klasörün, alt klasör ve dosyalarıyla birlikte sahipliğini alabiliriz. Örnek kullanım:
takeown /F <hedef> /r /d e
Burada:
/F <hedef> ile sahipliği alınacak dosya veya klasör olmalı.
/r hedefin bir klasör olması durumunda recursive olarak alt öğelerin de sahipliğinin alınması için
/d bir alt klasörde listeleme izni olmaması durumunda devam etmek için Y (veya Türkçe sistemlerde E), bu işlemi atlamak için N (veya Türkçe sistemlerde H)
Burada büyük küçük harf hassasiyeti yok, H ve h aynı.

Bir klasörü altındaki tüm öğelerle silmek için
del /f /q /s <hedef>

Buradaki
/f ile salt okunur dosyaları silmeye zorla
/q ile sessiz çalış, her silme işlemi için onay isteme!
/s altklasörleri de (subfolders) sil

Bir başka yöntem

 rmdir /s /q <hedef>

2023-09-13 Ek: Nokta ile biten bir dosyayı normal yöntemlerle silmek mümkün olmayabiliyor. Örneğin 

D:\Klasor\dosya1. 

gibi bir dosyamız varsa silmek için şu yol önerilmiş:

del "\\?\D:\Klasor\dosya1."

Hiç yorum yok: