16.11.2018

Komut satırını her açtığımda çalışsın

Powershell'de her açtığımda çalışmasını istediğim bazı komutlarım vardı. Onları profil Belgelerim klasörümün altındaki WindowsPowerShell altına profile.ps1 dosyasına kaydettim (ayrıca bu klasörün altında Modules\[modülismi]\[modülismi].psm1 gibi bir klasöre de kendi modülümü oluşturdum).

Benzer şekilde komut satırı penceresi için de her seferinde çalışacak bir komut dosyası oluşturmak istedim. Bunun cevabını da şurada buldum. Buna göre
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor
altına AutoRun adında REG_EXPAND_SZ tipinde bir değer yaratıp adını da örneğin %USERPROFILE%\init.cmd vererek profil klasörümün altındaki init.cmd dosyasının çalışmasını sağlayabilirim. Bu işi tek bir komutta yapmak istersek bunun yolu da
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Command Processor" /v AutoRun ^
  /t REG_EXPAND_SZ /d "%"USERPROFILE"%\init.cmd" /f
şeklinde verilmiş. Bu da güzel. Örneğin bir ortam değişkeni yaratıp bir de alias yaratmak için içeriğini şöyle oluşturabiliriz:

@echo off
set gdrv="C:\Users\metin\Google Drive"
doskey ls=dir /on
Hep linux zırvası bunlar.

---
[1] https://stackoverflow.com/questions/17404165/how-to-run-a-command-on-command-prompt-startup-in-windows
[2] https://stackoverflow.com/questions/20530996/aliases-in-windows-command-prompt
[3] https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc779439(v=ws.10)

Hiç yorum yok: