9.10.2017

Fedora'da dnf kullanımı

Fedora'da yum'ın yerini alan dnf gayet pratik. Ama özetlemek için birkaç önemli noktayı yazmak istedim, biraz da apt ile kıyaslayarak (// işaretinden sonrası Ubuntu için).

Repository'leri güncellemek
# dnf check-update  // apt update
Kurulu bütün paketleri güncellemek
# dnf update // apt upgrade
Tek bir paketi güncelleme
# dnf update firefox // apt upgrade firefox
Veya daha da öncesinde paket kurmak
# dnf install firefox // apt install firefox
Paketi kaldırmak
# dnf remove firefox // apt remove firefox
Bazen log dosyaları vs ile birlikte programın tüm artıklarından kurtulmak gerekir. Bu işin dnf'te karşılığı yok.
 # --------- // apt purge firefox (veya apt remove --purge firefox)
Kurulu paketi tekrar kurmak
# dnf reinstall firefox  //  apt reinstall firefox
Başka bir programın bağımlılığı olarak kurulmuş ama şu anda ihtiyaç duyulmayan paketleri kaldırmak için
# dnf autoremove // apt autoremove
Güncellenebilir (veya kurulu) olan paketlerin listesini almak için
# dnf list --upgrades (--installed) // apt list --upgradable (--installed)
Bir paket aramak
# dnf search (all) firefox // apt-cache search firefox
Bir paket hakkında ayrıntılı bilgi almak
# dnf info firefox // apt show firefox
Kurulu ve depolardaki sürüm hakkında bilgi almak
# dnf info firefox // apt-cache policy firefox
Geçici (cache) bilgileri temizlemek için
# dnf clean all  // apt clean
Bir dosyayı hangi paket kurdu
# dnf provides <dosya_adi> //  dpkg -S <dosya_adi> (veya apt-file search <dosya_adi>)
Veya bir paket kurulunce sisteme hangi dosyalar eklendi
# rpm -ql firefox (veya paket için rpm -qlp firefox-58.0.2-1.fc27.x86-64.rpm) //  dpkg-query -L firefox (paket için dpkg-deb -c firefox.deb, veya apt-file list firefox)
Komut geçmişini incelemek
# dnf history // # less /var/log/apt/history.log [bkz. 2]
En sol satırda yazan ID, belli bir tarihe ait benzersiz bir belirteçtir. Bu tarihte yapılan işlerin ayrıntısını görmek için (örneğin ID'si 49 olan tarih ile ilgili) şu yazılabilir:
# dnf history info 49
Repository listesini amak
# dnf repolist // # grep -Erh '^deb ' /etc/apt/sources.list*
Bunun yanı sıra bir de Fedora'ya özgü paket grupları var. Örneğin geliştiriciler için "Development and Creative Workstation" gibi. Bunların listesini almak için
# dnf grouplist
Bu grup paketlerinden birini kurmak için
# dnf groupinstall "Web Server"
Kaldırmak için ise
# dnf groupremove "Web Server"
kullanılabilir.

Ubuntu ile aralarındaki bir küçük fark da örneğin dnf update sonrasında emin misiniz sorusunun cevabının varsayılan olarak "hayır (H)" olması. Ubuntu'da bu varsayılan olarak evetti.

---
Ekleme 2018-10-15: dnf history kullanırken farkettiğim birşey var. Yeni kurulmuş bir Fedora 28 işistasyonu için dnf history komutunu verince aldığım çıktı şöyle oluyor.


Wikipedia'da [3] ve Fedora Project Community Blog'da [4] görüldüğü gibi Fedora 28'in çıkış tarihi 01.05.2018. Yani history'nin 1 numaralı girişi için gözüken tarih 2018-04-25 aslında Fedora 28'in resmi çıkış tarihinden önce bir tarih. Sistemi kurduktan sonraki ilk açılışta dnf upgrade ile güncellediğim için 2 numaralı satırda gözüken tarih doğru olarak sistemin ilk güncellemesine ait giriş.

[1] https://www.digitalocean.com/community/tutorials/package-management-basics-apt-yum-dnf-pkg
[2] https://askubuntu.com/questions/21657/how-do-i-show-apt-get-package-management-history-via-command-line
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Fedora_version_history
[4] https://communityblog.fedoraproject.org/fedora-28-release-dates-schedule/

Hiç yorum yok: